Kết thúc khóa tu tuần lễ vàng mừng quốc khánh Trung Quốc, chùa Long Tuyền tổ chức cho Tăng Ni Phật tử thực hiện chương trình sám hối “Tam bộ nhất bái”

Trước khi hành trình Tam Bộ Nhất Bái của hơn 800 thành viên gồm chư Tăng ni, Phật tử và du khách tùy hỉ tham gia, Pháp sư Thiền Hưng khai thị: “Mục đích của việc sám hối lễ Phật gồm có hai: Một là phát lòng chánh tín với Phật pháp, hai là sám hối nghiệp chướng, từ bỏ ngã mạn. Chánh tín là điều căn bản để tu học Phật pháp, không có chánh tín, thì không thể phát khởi tâm cầu pháp. Nếu như tâm chánh tín không thể phát khởi, là vì nghiệp chướng sâu dày, không đủ phước đức. Sám hối Tam Bộ Nhất Bái là cách tốt nhất để chúng ta tịnh trừ nghiệp chướng”.

quockhanh_05.jpg

Khởi hành lễ

quockhanh_06.jpg

Niêm hương bạch Phật

quockhanh_01.jpg

Các vi hộ pháp cho các hành giả tam bộ nhất bái

quockhanh_02.jpg

Thực hành tam bộ nhất bái

8 giờ  sáng ngày 8/10, Lễ hội tam bộ nhất bái bắt đầu, Tăng tục nhị chúng trong tiếng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thành tâm cầu nguyện sự gia trì từ bi của ngài, giữa đường là chư vị hành giả tam bộ nhất bái  hai bên có những vị hộ pháp để tiếp sức cho các Phật tử lớn tuổi, trong hàng ngũ đó còn có sự hiện diện của thân mẫu Pháp sư Học Thành, bà phụ trách vườn rau cho chùa Long Tuyền, vài ngày trước, do tuổi cao, làm lụng quá sức, bị thương nơi cánh tay, nhưng bà vẫn kiên định tham gia buổi lễ sám hối này.

quockhanh_07.jpg

Long Tuyền nhật ký

quockhanh_08.jpg

Nguyện tu trừ nghiệp chướng

quockhanh_09.jpg

Tập họp hàng ngũ

quockhanh_10.jpg

Trang nghiêm trong hành lễ

quockhanh_03.jpg

Hẹn tái ngộ khóa tu lần tới

quockhanh_04.jpg

Ra về trong niềm hoan hỷ

Rất nhiều Phật tử trong hành trình Tam Bộ Nhất Bái, xúc động đến rơi nước mắt, cảm ân chư Phật, chư tăng chúng đã tận lực vì chư Phật tử hành đạo, trong tiết mùa thu, đoàn người tinh tấn lễ lạy không mệt mỏi, năng lượng Phật pháp đã tiếp họ có thêm sức mạnh chống chỏi với tuổi già, với nghiệp lực.

Chiều cùng ngày, lễ hội kết thúc trong niềm vui hoan hỷ của chư Tăng ni và chư Phật tử hộ pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang sái tịnh đàn tràng thí thực trong lễ tán đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm Quý Mão - 2023 tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: BGN

Tán đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Sáng 9-2 (19 tháng Giêng-Quý Mão), trong chương trình Pháp hội Dược Sư đầu xuân Quý Mão - 2023 tại chùa Huê Nghiêm, TP.Thủ Đức (TP.HCM), chư Tăng và Phật tử đã cử hành hội thứ 7, trì tụng kinh Dược Sư, sau đó hồi hướng cầu quốc thái dân an, phổ thí âm dương cùng lợi lạc.

Thông tin hàng ngày