Khai đàn Dược Sư tại chùa Giác Nguyên

GNO - Sáng qua, mùng 8 tháng Giêng năm Bính Thân (15-2), chùa Giác Nguyên (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã trang nghiêm khai đàn Dược Sư và tổ chức tu Bát quan trai đầu năm.

DSCN2374.JPG
Ảnh: Quảng Huệ

Theo nhà chùa, chư Tăng và Phật tử sẽ trì tụng kinh Dược Sư hằng đêm từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng Giêng năm Bính Thân, nguyện cầu quốc thái dân an (ảnh).

Cũng trong ngày này, có hơn 300 phật tử về tham dự tu Bát quan trai, cung thỉnh ĐĐ.Thích Huệ Chấn, trú trì chùa Hưng Quang (TP.Đà Nẵng) quang lâm thuyết giảng cho đạo tràng tu học.

Dược Sư Như Lai tiếng Phạm gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện kinh chép: “Về phương Đông cách thế giới Ta-bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”.

 Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não vè thân và tâm của chúng sanh, cứu độ chúng sanh ra khỏi sanh tử khổ đau. Vì Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang.

Quảng Huệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những kỹ năng sống chậm

GNO - Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dường như bị quá nhiều công việc đẩy đi suốt cả ngày, vội vàng từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác.

Thông tin hàng ngày