Từ khóa: Khánh hòa
Tìm thấy 60 kết quả
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trừng Giác thực hiện nghi thức sái tịnh trong lễ đặt đá trùng tu chùa Bảo Long

Khánh Hòa: Lễ đặt đá trùng tu chùa Bảo Long

GNO - Chư tôn giáo phẩm Tăng Ni đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá trùng tu chùa Bảo Long (thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) vào sáng ngày 9-12 (16-11-Nhâm Dần) vừa qua.
Khánh Hòa: Chùa Phước Lễ tổ chức trai đàn chẩn tế

Khánh Hòa: Chùa Phước Lễ tổ chức trai đàn chẩn tế

GNO - Trong 2 ngày 4, 5-11 (11, 12-10-Nhâm Dần), chùa Phước Lễ (thôn Chấp Lễ, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức lễ trai đàn chẩn tế hướng vọng lễ Đại tường Hòa thượng Thích Ngộ Tánh (1940-2020).