Từ khóa: khất sĩ
Tìm thấy 46 kết quả
Ni trưởng Huỳnh Liên với Ni chúng hệ phái Khất sĩ - Ảnh tư liệu tịnh xá Ngọc Phương

Ni trưởng Huỳnh Liên tấm gương bất khuất

GNO - Một trăm năm trong thời gian vô cùng, không gian vô tận chỉ là thoáng chớp mắt. Hiện diện sáng ngời, lưu lại nét đẹp nơi hành tinh mong manh này để chứng tỏ trong sinh diệt có bản tâm thường tại. Ni trưởng Huỳnh Liên, cuộc đời là tấm gương cho Ni giới soi chung.
Ni trưởng Phẩm Liên viên tịch

Ni trưởng Phẩm Liên viên tịch

GNO - Ni giới hệ phái Khất sĩ, tịnh xá Ngọc Thuận, tịnh xá Ngọc An và môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Ni trưởng Phẩm Liên vừa viên tịch.
Hòa thượng Thích Giác Toàn trao học bổng đến Tăng sinh Hệ phái Khất sĩ

Trao gần 200 học bổng đến Tăng Ni sinh Hệ phái Khất sĩ

GNO - Tại Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM), ngày 31-12, chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ và Ban Chủ nhiệm Quỹ “Pháp học Khất sĩ” đã tổ chức trao học bổng cho Tăng Ni sinh hệ phái đang theo học các trường đại học, học viện ở trong nước và ngoài nước.