Từ khóa: kinh Pháp Cú
Tìm thấy 3 kết quả
Ký họa Lê Sa Long - Ảnh: TTO

Những câu chuyện cảm động giữa lòng Sài Gòn

GNO - Tôi nhớ một bài kệ trong kinh Pháp Cú: "Vui thay! Chúng ta sống, Không bệnh giữa ốm đau, Giữa những người đau ốm, Ta sống không ốm đau". Lúc khỏe thì người ta cầu mong nhiều thứ, lúc bệnh thì người ta chỉ mong có sức khỏe.
Chép kinh

Cùng chép kinh Pháp cú cầu nguyện bình an

GNO - Đây là chương trình do chùa An Lạc, TP.Thủ Đức, TP.HCM phát động, với hình thức sẽ chép taybản kinh Pháp cú do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch trên bất kỳ loại giấy nào.

Thông tin hàng ngày