Lâm Đồng: Chư tôn đức Tăng tác pháp giải hạ

GNO - Sau ba tháng an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, sáng ngày 14-7-Kỷ Hợi, tại chùa Linh Sơn (TP.Đà Lạt), chư tôn thiền đức Tăng ở các trú xứ trong TP.Đà Lạt và huyện Lâm Hà đã trang nghiêm, thanh tịnh làm lễ tác pháp mãn hạ.

DONGL (4).JPG
Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Cũng trong thời gian này, tại các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, chư tôn đức Tăng, Ni hành giả an cư cũng đã lần lượt tổ chức lễ tác pháp Tự tứ giải hạ, tổ chức Đại lễ Vu lan, trai tăng cúng dường, đại lễ cầu siêu, trai đàn chẩn tế nguyện cầu đất nước thái bình, Phật pháp xương minh, mưa thuận gió hòa, vạn dân an cư lạc nghiệp.

Trước đó, HT.Thích Chơn Quang, HT.Thích Minh An, hàng giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN TP.ĐàLạt; TT.Thích Tâm Vị, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế BTSGHPGVN tỉnh Lâm Đồng; ĐĐ.Thích Đồng Thanh, Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.ĐàLạt đã quang lâm về tổ đình Linh Quang lễ Phật, bái Tổ, hoàn mãn khóa An cư kiết hạ năm 2019 tại phố núi Cao nguyên.

DONGL (3).JPG
Tác pháp Tự tứ

DONGL (5).JPG
An cư kiết hạ là thời gian tăng trưởng công đức giới hạnh

An cư kiết hạ là thời gian, là cơ hội cho chư Tăng Ni, hành giả an cư, củng cố nội lực, tăng trưởng công đức giới hạnh, đạo niệm kiên cố, giới châu trọn vẹn trên tinh thần lục hòa cộng trụ.

Thích Linh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quán sát tâm

Quán sát tâm

GN - Sayadaw U Tejaniya dạy thiền tại Trung tâm Thiền Shwe Oo Min Dhamma Sukha Forest ở Yangon, Myanmar.

Thông tin hàng ngày