Lễ cầu nguyện tôn tạo tượng đài Bồ-tát Quán Thế Âm

GNO - Sáng nay, 23-4 (19-3-Kỷ Hợi), tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã quang lâm tham dự lễ cầu nguyện tôn tạo tượng đài Bồ-tát Quán Thế Âm.

ANHA (8).JPG
Chư tôn giáo phẩm niêm hương

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh, đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP, cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS, các ban chuyên môn trực thuộc đã thực hiện các nghi thức niêm hương cầu nguyện, sái tịnh và động thổ tôn tạo tượng đài Bồ-tát Quán Thế Âm, trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Sau đây là hình ảnh lễ cầu nguyện vừa diễn ra:

ANHA (4).JPG
Chư tôn đức cử hương cầu nguyện

ANHA (13).JPG
Việt Nam Quốc Tự là trung tâm hành chánh, văn hóa và tâm linh của Phật giáo TP.HCM

ANHA (9).JPG
TT.Thích Lệ Trang dẫn lễ

ANHA (6).JPG
Chư tôn đức BTS GHPGVN TP niêm hương cầu nguyện

ANHA (7).JPG
Các Phật tử tham dự lễ cầu nguyện

ANHA (14).JPG
Cử hành sái tịnh

ANHA (1).JPG
Lễ sái tịnh tại công trình xây dựng

ANHA (15).JPG
Chư tôn đức trong lễ cầu nguyện

ANHA (16).JPG
Chư tôn đức trong lễ cầu nguyện cho công trình sớm thành tựu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày