Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự

Cung rước linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn từ Tổ đường đến bảo tháp
Cung rước linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn từ Tổ đường đến bảo tháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-4 (1-3-Quý Mão), chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, môn đồ hiếu quyến đã cử hành lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập bảo tháp trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.
Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 1

Hòa thượng Thích Lệ Trang đảnh lễ, niêm hương cầu nguyện Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Quản trị Việt Nam Quốc Tự, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đã thành kính đảnh lễ Giác linh, niêm hương cầu nguyện, cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn từ Tổ đường đến nhập bảo tháp bên trong Đài Quán Thế Âm trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Sinh thời, Đại lão Hòa thượng cống hiến với nhiều vai trò, trọng trách của GHPGVN: Thành viên Hội đồng Chứng minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực ban Tăng sự T.Ư, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự.

Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn, nguyên trụ trì Việt Nam Quốc Tự, nguyên viện chủ chùa Phước Thạnh, TP.Sa Đéc (Đồng Tháp).

Hòa thượng đã thuận thế vô thường, viên tịch vào lúc 7 giờ, ngày 25-4-2013 (nhằm ngày 16-3-Quý Tỵ), tại Việt Nam Quốc Tự. Trụ thế 88 năm, 68 hạ lạp.

Hình ảnh lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập bảo tháp:

Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 2

Chư tôn đức môn đồ đệ tử Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn

Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 3

Chư tôn đức cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng rời Tổ đường Việt Nam Quốc Tự

Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 4

Cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng

Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 5
Chư tôn đức cung thỉnh linh cố Đại lão Hòa thượng...
Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 6

... Đến bảo tháp bên trong Đài Quán Thế Âm

Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 7

Linh cốt Đại lão Hòa thượng sẽ an vị tại bảo tháp

Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 8

Hòa thượng Thích Lệ Trang cử hành các nghi thức an vị

Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 9

Sái tịnh bảo tháp

Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 10

Thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng nhập tháp an vị

Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 11

Cầu nguyện

Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 12

Thành kính cầu nguyện

Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 13

Bảo tháp Đại lão Hòa thượng an vị bên trong Đài Quán Thế Âm trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự

Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 14

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu hoàn nguyện, thông tin với đại chúng về việc chuẩn bị lễ tưởng niệm 10 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Lễ cung thỉnh linh cốt Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn nhập tháp an vị tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 15

Hiếu quyến Đại lão Hòa thượng nhiễu tháp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày