Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Giác Cầu

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Lúc 14 giờ hôm nay, 16-12 (3-11-Canh Tý), dưới sự chứng minh của chư tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, chư tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Trưởng lão HT.Giác Cầu nhập kim quan tại tịnh xá Ngọc Thạnh (xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

HTGC NHAP QUAN (12).JPG


Chư tôn đức chứng minh dâng hương, tụng kinh cầu nguyện

Tại đây, chư tôn đức chứng minh đã quang lâm Giác linh đường dâng hương, tụng kinh cầu nguyện và cử hành lễ nhập kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch theo truyền thống Hệ phái Khất sĩ.

Từ tịnh cốc của Trưởng lão Hòa thượng, môn đồ đệ tử thành kính đảnh lễ và cung thỉnh nhục thân ngài về Giác linh đường trong tiếng niệm Phật đồng thanh của Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Dưới sự hướng dẫn của HT.Giác Hà, Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó ban Thường trực Giáo phẩm, Tri sự trưởng Giáo đoàn V - Hệ phái Khất sĩ, chư Tăng Ni và Phật tử đã tụng kinh, cung thỉnh thân tứ đại Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch nhập kim quan trong niềm kính tiếc vô hạn.

IMG_9712.JPG


Cung thỉnh nhục thân Trưởng lão HT.Giác Cầu rời thiền thất, nhập kim quan. Kim quan ngài tôn trí tại tịnh xá Ngọc Thạnh


Sau lễ nhập kim quan, chư tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn V và môn đồ pháp quyến đã nhất tâm đảnh lễ Giác linh Hòa thượng và thọ tang.

Như Giác Ngộ đưa tin, Trưởng lão HT.Thích Giác Cầu (1939-2020), Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Phật giáo Khất sĩ, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nguyên Phó BTS Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tăng trưởng Giáo đoàn V, viện chủ tịnh xá Ngọc Thạnh do niên cao lạp trưởng, đã thâu thần viên tịch lúc 5g ngày 16-12-2020 (3-11-Canh Tý) - trụ thế 82 năm, 58 Hạ lạp.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 7g ngày 17-12-2020 (4- 11-Canh Tý). Lễ truy niệm và di quan trà-tỳ vào lúc 6g30' thứ Hai, ngày 21-12-2020 (8-11-Canh Tý).

HTGC NHAP QUAN (23).JPG
Chư tôn đức cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc

HTGC NHAP QUAN (26).JPG
Nghi thức thọ tang

HTGC NHAP QUAN (17).JPG
Giác linh đài cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày