Lễ tang & trà tỳ theo truyền thống Phật giáo Hàn quốc

(GNO): Đạo giác Tông sư, Tổ đình Hải Ấn (Haeinsa) ở Hapcheon, Tỉnh Nam Gyeongsang đã thu thần tịch diệt vào ngày 12-6-Kỷ Sửu (02-8-2009).

Lễ di quan, trà tỳ vào ngày 14-6-Kỷ Sửu (04-8-2009). Sau đây là  hình ảnh Tang lễ, di quan & trà tỳ:

damtanghan_01.jpg
damtanghan_02.jpg
damtanghan_03.jpg
damtanghan_04.jpg
damtanghan_05.jpg
damtanghan_06.jpg
damtanghan_07.jpg
damtanghan_08.jpg
damtanghan_09.jpg
damtanghan_10.jpg
damtanghan_11.jpg
damtanghan_12.jpg
damtanghan_13.jpg
damtanghan_14.jpg
damtanghan_15.jpg
damtanghan_16.jpg
damtanghan_17.jpg
damtanghan_18.jpg
damtanghan_19.jpg
damtanghan_20.jpg
damtanghan_21.jpg
damtanghan_22.jpg
damtanghan_23.jpg
damtanghan_24.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cách xử lý bàn thờ Thổ địa và Thần tài

Cách xử lý bàn thờ Thổ địa và Thần tài

GNO - Lúc trước vì chưa tin hiểu Phật sâu sắc nên tôi có thờ Thần tài và Thổ địa. Vậy tôi phải xử lý bàn thờ Thổ địa và Thần tài thế nào? Tôi có thể đem tượng gửi vào chùa, còn bàn thờ đặt tượng Phật vào thờ và lễ bái được không?
Tượng Tôn giả Sivali tại chùa Vĩnh Nghiêm - Q.3, TP.HCM - Ảnh: Giác Thọ

Tôn giả Sīvali - vị "thần tài" đích thực của Phật giáo

GNO - Ước nguyện về một đời sống no đủ và thịnh vượng là khát vọng cháy bỏng của con người ở mọi thời kỳ. Nhằm đáp ứng một phần ước nguyện đó, nhiều tôn giáo đã xây dựng và định hình nên những vị thần chuyên trách, thường gọi là thần tài.

Thông tin hàng ngày