Lễ Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Sáng nay, 30-3-2013 (nhằm ngày 19-2-Quý Tỵ), nhân kỷ niệm ngày Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, từ tờ mờ sáng, đông đảo Phật tử quy tụ trước Thánh tượng Đức Bồ-tát tại chùa Huê Nghiêm (Q.2,TP.HCM) để tụng kinh Phổ Môn. 

BTN_0033.JPG

Thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm

Sau thời kinh, HT.Thích Trí Quảng, Viện chủ chùa Huê Nghiêm đã có pháp thoại với đại chúng về hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm, đồng thời nhắc nhở Phật tử luôn nỗ lực noi gương theo Bồ-tát, tinh tấn tu học để trí tuệ và lòng từ bi phát triển, từ đó có thể giúp người và làm lợi lạc cho xã hội.

BTN_0017.JPG

Phật tử tụng kinh Phổ Môn trước Thánh tượng

BTN_0008.JPG
BTN_0024.JPG

HT.Thích Trí Quảng, Viện chủ đã có pháp thoại về hạnh nguyện Đức Bồ-tát sau thời kinh sớm

BTN_0030.JPG
BTN_0028.JPG

Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1171 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm tông

GNO - Nguyệt Quang, Di Lặc tuyệt vời/ Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời tâm tông.

Thông tin hàng ngày