Từ khóa: MTTQVN
Tìm thấy 6 kết quả
Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, dân tộc thiểu số TP.Hà Nội đã đến Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN - Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM) vấn an Đức Pháp chủ GHPGVN vào chiều ngày 30-3 - Ảnh: Bảo Toàn

Đức Pháp chủ GHPGVN tiếp đoàn đại biểu MTTQVN TP.Hà Nội

GNO - Chiều nay, 30-3, trong "Hành trình kết nối" năm 2024 do MTTQVN TP.Hà Nội, đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, dân tộc thiểu số Thủ đô đã đến Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN - Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM) vấn an Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.