Mùa an cư trang nghiêm tại pháp viện Minh Đăng Quang

GNO - Năm 2015, lần đầu tiên Hệ phái Khất sĩ tổ chức trường hạ tập trung cho chư Tăng về sinh hoạt tu học tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 502 xa lộ Hà Nội, Q.2, TP.HCM).

phapo vien (2).jpg


8g sáng chư Tăng chỉnh chu pháp phục vân tập về giảng đường

Được biết, mỗi năm sau 9 tháng du hóa, chư Tăng lại câu hội về tu học chung trong 3 tháng theo truyền thống thời Đức Phật tại Ấn Độ là vào 3 tháng mùa hạ. An cư là thời gian chư Tăng chuyên tu, khép mình trong giới luật, tấn tu, trưởng dưỡng đạo hạnh.

Trên tinh thần đó, năm nay, PL.2559, chư Tăng Hệ phái Khất sĩ vân tập về an cư kiết hạ tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

Từ năm 1980 đến nay, được sự cho phép của GHPGVN, Hệ phái đã trải qua 34 năm tổ chức an cư kiết hạ tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Năm 2015, mùa an cư lần thứ 35 là năm đầu tiên tổ chức tại hạ trường Pháp viện Minh Đăng Quang.

Giác Ngộ online đã ghi lại những hình ảnh sinh hoạt tu học trong một ngày của 150 chư hành giả an cư tại tịnh nghiệp đạo tràng Pháp viện Minh Đăng Quang.

phapo vien (3).jpg
Hàng ngày tại giảng đường chính đều có giảng sư
thuyết giảng cho chư Tăng tại giảng đường chính vào 8g sáng

phapo vien (4).jpg
ĐĐ.Thích Giác Hoàng thuyết giảng

phapo vien (5).jpg

phapo vien (6).jpg
Chư hành giả lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung

phapo vien (11).jpg
Phát biểu trao đổi trong giờ thuyết pháp

phapo vien (7).jpg
Chư hành giả nghe pháp tại giảng đường

phapo vien (1).jpg
Hàng ngày Phật tử đều tới công quả trà nước cho chư Tăng

phapo vien (8).jpg

phapo vien (9).jpg

phapo vien (10).jpg
Ngoài giờ thính pháp, chư Tăng phụ làm các công việc:
hành đường, dọn dẹp, chăm sóc khuôn viên Pháp viện...

phapo vien (12).jpg
Dọn dẹp, đóng cửa giảng đường sau mỗi buổi học

phapo vien (13).jpg
Chăm sóc sức khỏe cho chư Tăng

phapo vien (14).jpg
10g chư Tăng vân tập về thiền đường

phapo vien (15).jpg

phapo vien (16).jpg
Phật tử tác bạch cúng dường trai Tăng

phapo vien (17).jpg
Nghi thức quá đường diễn ra trang nghiêm

phapo vien (18).jpg
14g hàng ngày chư Tăng tọa thiền

phapo vien (19).jpg
Trang nghiêm thiền tọa

phapo vien (2).jpg

phapo vien (20).jpg

phapo vien (21).jpg
14g30 là thiền hành quanh Pháp viện

phapo vien (25).jpg

phapo vien (22).jpg
Những bước chân tỉnh thức in lên đất mẹ...

phapo vien (23).jpg
Sau thời hành thiền, chư Tăng sinh hoạt nội thiền

phapo vien (24).jpg
Mùa an cư, Phật tử về nương nhờ lực tu của chư Tăng để cùng tu tập trên đường vui...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày