Từ khóa: năm mới
Tìm thấy 15 kết quả
Một ngày mới - Ảnh: Làng Mai

Năm mới, một con người mới...

GN - Chúng ta thường lấy một thời điểm nào đó như dịp cuối năm hay vào những ngày đầu năm mới để đánh dấu một khoảng thời gian, xem đó như một cột mốc để bắt đầu những dự định mới, để thực hiện những kế hoạch mới, trở thành một con người mới.