Tu viện Khánh An đón mừng năm mới Nhâm Dần

Chư Tăng đảnh lễ Bồ-tát tại vườn Quán Âm
Chư Tăng đảnh lễ Bồ-tát tại vườn Quán Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong giờ phút thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tại Phật đường Tỉnh Thức, Phật tử mười phương đã tụ về, chuông trống Bát-nhã cũng được thỉnh lên.
Tu viện Khánh An đón mừng năm mới Nhâm Dần ảnh 1

Tụng kinh Chuyển Pháp Luân cầu nguyện trong năm mới

Sau khi tiến ra vườn Quán Âm, tháp Tổ và Tổ đường dâng hương đảnh lễ, chư Tăng tu viện Khánh An trang nghiêm hướng về Phật đường Tỉnh Thức cử hành nghi thức cúng giao thừa. Đại đức Thích Quảng Thức làm chủ lễ, thực hiện nghi thức dâng hương, lễ Phật - Tổ, sau đó đại chúng cùng thọ trì kinh Chuyển Pháp Luân. Tiếp đó, Đại đức Thích Quảng Thức đọc lời khấn nguyện đầu năm, nhắc đại chúng thực tập pháp nhìn lại mình, sống tỉnh thức, chánh niệm.

Tết Nhâm Dần cũng là Tết thứ ba Thượng tọa viện chủ phát nguyện nhập thất tịnh tu nên đại chúng cũng đã dâng lời biết ơn về sự bao dung, thương yêu, hướng dẫn của thầy trên con đường tu tập, nguyện nỗ lực tiến tu.

Phật tử tu viện Khánh An hoan hỷ nhận lộc đầu năm từ chư Tăng trong năm mới.

Tu viện Khánh An đón mừng năm mới Nhâm Dần ảnh 2
Tu viện Khánh An đón mừng năm mới Nhâm Dần ảnh 3
Tu viện Khánh An đón mừng năm mới Nhâm Dần ảnh 4
Tu viện Khánh An đón mừng năm mới Nhâm Dần ảnh 5
Tu viện Khánh An đón mừng năm mới Nhâm Dần ảnh 6

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sự thật của Tam thế gian

Sự thật của Tam thế gian

GNO - Đức Phật có pháp phương tiện và chân thật và Ngài tu chứng được pháp chân thật, vì pháp này thông với ba đời mười phương chư Phật.

Thông tin hàng ngày