Nét đẹp dâng y và lễ Vu lan tại tịnh xá Trung Tâm

GNO - Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tổ chức lễ dâng cúng pháp y ca-sa và Vu lan Báo hiếu (PL.2563 - DL.2019) vào ngày 10-8 qua.

Lễ dâng y đến chư tôn đức Tăng Ni - hồi hướng phước báo cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được đượm nhuần mưa pháp tăng phước tăng thọ; cha mẹ quá vãng cùng cửu huyền thất tổ được siêu sinh cõi Tịnh; đồng thời cầu nguyện cho âm siêu, dương thới, pháp giới chúng sanh được ân triêm lợi lạc.

1 anhtxtt06.jpg
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm lễ dâng y, Vu lan

HT.Giác Tường, UVTT HĐCM GHPGVN; HT.Giác Ngộ, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, trụ trì tịnh xá Trung Tâm cùng chư tôn đức Tăng các giáo đoàn và quý Ni trưởng, Ni sư trực thuộc Ni giới Khất sĩ, các phân đoàn Ni Giáo đoàn IV, cùng sự tham dự đông đảo Phật tử gần xa.

HT.Giác Tường thay mặt chư tôn giáo phẩm và đại chúng Tăng Ni chứng minh công đức của toàn thể nam nữ Phật tử trong việc hộ trì Tam bảo đúng Chánh pháp,…

“Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý Phật tử đạo tâm kiên cố, luôn tinh tấn dũng mãnh trên đường đạo, mãi là những người con hiền, cháu thảo với ông bà cha mẹ, xứng đáng là người đệ tử chân chánh của Đức Như Lai”.

1 anhtxtt12.jpg
HT.Giác Toàn phát biểu

Sau lời đạo từ của Hòa thượng chứng minh, HT.Giác Toàn - Trưởng ban Tổ chức phát biểu nói về ý nghĩa ngày Vu lan và dâng cúng pháp y ca-sa:

“Thế kỷ 21 là thế kỷ của văn minh, khoa học và tâm linh… thế giới càng văn minh, khoa học… thì tâm hiếu, và hạnh hiếu của người con Phật chúng ta nhất định phải càng thêm tăng trưởng, để phụng dưỡng báo đáp ân sâu cha mẹ hiện đời và nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta”.

1 anhtxtt14.jpg
Nghi thức niêm hương

Kết thúc buổi lễ, Hòa thượng Giác Ngộ cùng đại chúng hòa âm tụng đọc bài kinh Phước thí :

“Thành kính là phước báu

Quên mình là cội phước

Phước là sự bố thí”.

Sau buổi lễ dâng y ca-sa, nam nữ Phật tử tịnh xá Trung Tâm cùng Phật tử xa gần thành kính dâng lễ cúng dường trai tăng đến chư tôn đức.

1 anhtxtt17.jpg
Tác bạch dâng y

1 anhtxtt05.jpg
Chư Ni tham dự

1 anhtxtt04.jpg

1 anhtxtt03.jpg
Đoàn Phật tử dâng y

1 anhtxtt01.jpg
Chư Tăng nạp thọ trong thanh tịnh

* Tối cùng ngày, chư Tăng tại đạo tràng tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh) cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức đêm hoa đăng "Ân nghĩa sanh thành" tri ân cha mẹ.

1 anhtxtt09.jpg

1 anhtxtt10.jpg
Đêm thắp nến tri ân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày