Ngại vì đến chùa Nam tông mà tụng kinh Bắc tông

Ảnh minh họa: Tổ đình Bửu Long
Ảnh minh họa: Tổ đình Bửu Long
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tôi thường đến chùa gần nhà đọc tụng chú Đại bi, kinh Dược Sư Pháp hoa. Nhà chùa rất hoan hỷ cho tôi đến để đọc kinh nhưng có điều ngại là chùa này tu theo Phật giáo Nam tông mà tôi lại đọc kinh Bắc tông. Mặt khác, một người bạn góp ý là phải phát nguyện ăn chay trong thời gian đọc tụng trọn bộ kinh Pháp hoa. Xin hỏi, tụng kinh Pháp hoa mà không ăn chay có mắc tội gì không?

(VY NGUYÊN, ivynguyen...@yahoo.com)

Bạn Vy Nguyên thân mến!

Chùa Nam tông hay Bắc tông đều thờ Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni và hành trì theo giáo pháp của Ngài. Tuy kinh điển có khác biệt nhưng nếu đọc tụng để hiểu, hiểu rồi ứng dụng thực hành thì đều được lợi ích. Bạn đã được các sư thầy trong chùa Nam tông trợ duyên thì hãy tinh tấn hơn, không có gì phải ngại cả.

Người Phật tử được khuyến khích thực hành ăn chay ít nhất từ hai đến bốn ngày trong một tháng nhằm nuôi dưỡng lòng từ bi. Trong thời gian tụng đọc kinh Pháp hoa, nếu ăn chay thì càng tốt còn không vẫn tụng đọc bình thường.

Mỗi người có một hoàn cảnh gia đình khác nhau, dù rất muốn nhưng không phải ai cũng hội đủ duyên lành để thực hành chay tịnh. Hãy nuôi dưỡng ý niệm thiện lành ấy để thực tập trong tương lai. Trước mắt, bạn nên ăn chay một tháng bốn ngày, những ngày không ăn chay vẫn tụng đọc kinh Pháp hoa hay mọi kinh điển khác, chẳng những không mắc tội mà còn được phước.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1229 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm thứ tạp uế trong tâm

GNO - Năm thứ uế tạp trong tâm đó là: Nghi ngờ Thế Tôn (1), nghi ngờ Chánh pháp (2), nghi ngờ các học giới (3), nghi ngờ đối với các giáo huấn (4), nghi ngờ đối với những vị đồng phạm hạnh, được Thế Tôn khen ngợi (5) rồi do dự, không ngộ nhập, không quyết đoán, không tịnh tín.

Thông tin hàng ngày