PG Hưng Yên tổ chức Giới đàn

GNO - Ngày 5-6 (nhằm ngày mùng 8-5), tại chùa Táo (P.Hiến Nam, TP.Hưng Yên) BTS GHPGVN tỉnh đã khai mở Giới đàn truyền giới cho các giới tử.

Giới đàn lần này 33 giới tử phát nguyện thọ giới gồm 9 giới tử Tỳ-kheo, 5 Tỳ-kheo-ni, 11 Sa-di và  8 Sa-di-ni).

img_8813.jpg
Đức Pháp chủ quang lâm Giới trường

Ban Tổ chức đã cung thỉnh Đại lão HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ HĐCM vào ngôi đắc giới Đường đầu Hòa thượng; TT.Thích Thanh Hiện, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên làm Yết-ma A-xà-lê; ĐĐ.Thích Thanh Khuê, ngôi Giáo thọ A-xà-lê; ĐĐ.Thích Giác Nghiêm, ĐĐ.Thích Thanh Quang, đồng ở ngôi tôn chứng Tăng già.  

Về giới đàn Ni thỉnh NT.Thích nữ Đàm Khuê làm Đường đầu Hòa thượng đắc giới; NS.Thích Đàm Nhân làm Yết-ma A-xà-lê; NS.Thích nữ Đàm Đào làm Giáo thọ A-xà-lê; NS.Thích nữ Đàm Lan; NS.Thích nữ Đàm Hằng đồng làm Tôn chứng. 

img_8912.jpg


Thực hiện nghi thức vấn già nạn

img_9134.jpg
Giới sư trang nghiêm tác pháp truyền giới

img_8962.jpg
Chư giới tử Tỳ-kheo đã trang nghiêm giới tướng

Để buổi lễ châu viên, chư giới tử được tác thành giới thể, chư giới sư đã quang lâm bảo điện, tham lễ Tam bảo cũng như sám hối tam nghiệp trước khi đăng đàn truyền giới; các giới tử cũng được hướng dẫn các lễ nghi cần thiết cũng như sám hối các nghiệp chướng, gạn lọc thân tâm để có thể nhận được giới thể trọn vẹn. Các giới tử cùng một dạ chí thành khát ngưỡng giới pháp để trang nghiêm tự thân cũng như làm thuyền bè cho lộ trình vượt sông sanh tử của mỗi hành giả trên các đường “tác Như Lai sứ -hành Như Lai sự” của mình.

HT.Thích Phổ Tuệ thay mặt cho đại Tăng sách tấn các giới tử về chí nguyện của người xuất gia và tầm quan trọng của Giới đối với lộ trình tu tập giải thoát và giác ngộ của người tu tập. Đồng thời, khuyến tấn toàn thể giới tử hãy luôn trân kính giới pháp như chính bản thân mình, vì mười phương chư Phật nhân vì giữ giới mà thành tựu đạo nghiệp.

img_9004.jpg
Giáo thọ Ni vấn già nạn các giới tử

img_9208.jpg
Chư Ni cầu giới pháp đại Tăng

img_9218.jpg
Chư giới sư và chư giới tử Tăng

Giới đàn khép lại trong niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể giới tử được châu viên giới thể, đèn thiền từ nay đã được tiếp nối, chí nguyện đã có người truyền thừa.

   Phúc Trí - Phúc Thông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN quận 8 trao tặng nhà tình thương

Ban Trị sự GHPGVN quận 8 trao tặng nhà tình thương

GNO - Ngày 6-10, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 8, Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 8 cùng chính quyền địa phương đã tổ chức bàn giao căn nhà tình thương đến hộ nghèo trên địa bàn.

Thông tin hàng ngày