PG Khánh Hòa tổ chức Tiểu giới đàn 2015

GNO - Ngày 14 và 15-3-Ất Mùi (ngày 2 và 3-5-2015), tại chùa Long Sơn (TP.Nha Trang) - Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa  đã  tổ chức Tiểu giới đàn Khánh Hòa.

gioitucdchon.JPG


144 giới tử phát nguyện thọ giới tại Tiểu giới đàn PG Khánh Hòa năm 2015

BTC đã cung an chức sự, Hội đồng thập sư Tăng gồm: Đức Phó Pháp chủ, Đại lão HT.Thích Thiện Bình làm Đàn đầu Hòa thượng; Đại lão HT.Thích Trí Tâm, Thành viên HĐCM làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Tịnh Nghiêm, Giáo thọ A-xà-lê; Tuyên Luật sư là HT.Thích Minh Thông. Thất chứng sư: HT.Thích Như Ý, HT.Thích Liễu Pháp, HT.Thích Quảng Thiện, HT.Thích Giác Dũng, HT.Thích Nhuận Thông, TT.Thích Trừng Thi, TT.Thích Thiện Tấn. Dẫn thỉnh sư: TT.Thích Tâm Ân, TT.Thích Đức Thành.

Hội đồng thập sư Ni gồm Đàn đầu Hòa thượng cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Lưu Phương; Yết-ma A-xà-lê là NT.Thích nữ Huệ Như; Giáo thọ A-xà-lê là NT.Thích nữ Như Minh. Thất chứng sư: NT.Thích nữ Diệu Nguyện, NT.Thích nữ Minh Liễu, NT.Thích nữ Thông Thuận, NT.Thích nữ Diệu Đức, NT.Thích nữ Chất Liên, NT.Thích nữ Diệu Vân, NT.Thích nữ Minh Hiền. Dẫn thỉnh sư: NT.Thích nữ Như Trang, NS.Thích nữ Thông Hiền, NS.Thích nữ Như Trí, NS.Thích nữ Diệu Hạnh.

Năm nay, Tiểu giới đàn PG Khánh Hòa có 144 giới tử phát nguyện thọ giới. Trong đó, giới tử thọ giới Sa-di 59 vị; giới tử thọ giới Thức-xoa-ma-na 56 vị và giới tử thọ Sa-di-ni có 29 giới tử, thuộc các đơn vị  TP.Nha Trang, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Ranh, Cam Lâm và một số giới tử ngoài tỉnh.

htminhthong.JPG


HT.Thích Minh Thông và các giới tử

Chiều 14-3-Ất Mùi (ngày 2-5-2015), Ban Kiến đàn đã tập trung giới tử kiểm diện, trao phù hiệu và tổ chức khảo hạch kinh, luật, luận, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Tuyên Luật sư Thích Minh Thông, chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và giáo thọ Trường TCPH Khánh Hòa. Sau đó là nghi thức khai đạo giới tử, lễ sám hối và tụng Luật…

Sáng 15-3-Ất Mùi (3-5-2015), BTC thỉnh sư đăng đàn truyền giới. Theo đó, truyền giới cho giới tử Tăng tại chánh điện chùa Long Sơn; truyền giới cho giới tử Ni tại Ni viện Diệu Quang (Nha Trang).

Tin, ảnh: Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày