Phân ban Ni giới khánh tuế chư tôn giáo phẩm

GNO - Sáng nay, 20-8 (20-7-Kỷ Hợi), chư Ni thuộc Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN và Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM đã đến các trú xứ chư tôn giáo phẩm Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Hội đồng Trị sự (HĐTS) vấn an và khánh tuế mừng tuổi đạo, theo truyền thống sau ba tháng An cư kiết hạ PL.2563.

ANHBA (9).JPG
NT.Thích nữ Như Xuân tác bạch khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng

Theo đó, chư tôn đức Ni thuộc Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM do NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới Phật giáo TP làm trưởng đoàn; cùng NT.Thích nữ Huệ Từ, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó trưởng Phân ban Ni giới TP; NT.Thích nữ Như Thảo, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP... đã đến chùa Huê Nghiêm (Q.2), chùa Minh Đạo (Q.3), tổ đình Vĩnh Nghiêm (Q.3) và Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam – thiền viện Quảng Đức (Q.3), chùa Phước Hải (Q.10); tại các nơi đến, đại diện đoàn NT.Thích nữ Như Xuân, NT.Thích nữ Từ Nhẫn đã thành kính vấn an, tác bạch khánh tuế nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN và Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH và Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư tăng thêm tuổi đạo, để chư Ni nương nhờ ân đức của quý ngài mà tiến tu và hành đạo.

ANHBA (3).JPG
Trưởng lão Hòa thượng hoan hỷ tiếp và căn dặn chân tình đến chư Ni

Tại chùa Huê Nghiêm, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã hoan hỷ tiếp đoàn. Tại buổi khánh tuế, Trưởng lão Hòa thượng đã ân cần nhắn nhủ chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới Phật giáo TP cố gắng kết nối chư Ni, cùng nhau chung tay cho hoạt động Phật sự của Giáo hội TP nói riêng và GHPGVN nói chung. Bởi lẽ, chư Ni GHPGVN có số lượng lớn, hơn ½ số lượng Tăng Ni cả nước.

Trưởng lão Hòa thượng tin tưởng với sự hòa hợp, đoàn kết của Ni giới, chư Ni sẽ có những kết nối, tham gia các hoạt động Phật sự chung của Giáo hội TP và tiếp tục đóng góp hoạt động Phật sự của GHPGVN hơn nữa trong thời gian tới.

IMG_0246.JPG
Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp

Tại các trú xứ: chùa Minh Đạo, tổ đình Vĩnh Nghiêm, Văn phòng Ban Thường trực HĐTS – thiền viện Quảng Đức, Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH đã hoan hỷ tiếp chư Ni thuộc Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới Phật giáo TP đã đến thăm, vấn an và khánh tuế sau mùa An cư kiết hạ theo truyền thống của Phật giáo.

Chùm ảnh chư Ni khánh tuế chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS vào sáng nay:

ANHBA (2).JPG
Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM thành kính vấn an

ANHBA (8).JPG
...và đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM

Dieu.jpg
Trưởng lão Hòa thượng gởi gắm, tin tưởng chư Ni gắn kết, hòa hợp vì Phật sự chung

ANHBA (11).JPG
Chụp ảnh lưu niệm tại chùa Huê Nghiêm

ANHBA (21).JPG
Chư Ni vấn an, đảnh lễ Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp

ANHBA (22).JPG
Chụp ảnh lưu niệm tại tổ đình Vĩnh Nghiêm

IMG_0196.JPG
NT.Thích nữ Như Xuân tác bạch vấn an, đảnh lễ Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

ANHBA (14).JPG
Hòa thượng Chủ tịch HĐTS trao lộc chùa

ANHBA (17).JPG
và chụp ảnh lưu niệm tại chùa Minh Đạo

ANHBA (23).JPG
Vấn an, khánh tuế HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Huệ Thông

ANHBA (26).JPG
Khánh tuế mừng tuổi đạo của nhị vị Hòa thượng

ANHBA (28).JPG
Chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức

ANHBA (32).JPG
NT.Thích nữ Từ Nhẫn khánh tuế Trưởng lão Ni - NT.Thích nữ Tịnh Nguyện

IMG_0289.JPG
Ni trưởng hoan hỷ chúc mừng chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM có thêm tuổi đạo

ANAn.JPG
Chụp ảnh lưu niệm tại chùa Phước Hải

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày