Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm

Chư Ni đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tại chùa Huê Nghiêm
Chư Ni đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tại chùa Huê Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 24 tháng Chạp -Tân Sửu (26-1), chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM đã đến đảnh lễ, khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 1

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN

Đoàn Phân ban Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới TP.HCM do Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phó Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Như Như, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, đồng Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó Trưởng Phân ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, cùng chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM đã đến các trú xứ của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đảnh lễ, chúc Tết chư tôn giáo phẩm.

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 2

Đại diện chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương tác bạch khánh tuế

Tại trú xứ chùa Huê Nghiêm, TP.Thủ Đức, chư Ni trưởng đã đảnh lễ, vấn an và kính chúc sức khỏe đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng kính chúc Tết cổ truyền Nhâm Dần an lạc đến Trưởng lão Hòa thượng.

Trưởng lão Hòa thượng đã hoan hỷ, vấn an sức khỏe đến chư Ni trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM. Trong tình đạo vị, Trưởng lão Hòa thượng đã cùng trao đổi một số kinh nghiêm trong tu học, hành đạo đến chư Ni trưởng. Trưởng lão Hòa thượng cũng cho biết luôn mong mỏi xây dựng Tăng đoàn hòa hợp, đoàn kết, vững mạnh thực chất, trang nghiêm.

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 3

Chư Ni đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Chư Ni cũng đến tổ đình Vĩnh Nghiêm (quận 3) đảnh lễ, chúc Tết cổ truyền theo truyền thống thiền môn đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN; đến chùa Minh Đạo đảnh lễ, chúc Tết đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã hoan hỷ ban pháp đến chư Ni trước thềm Xuân Nhâm Dần.

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 4

Khánh tuế đến Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tại chùa Minh Đạo

Tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN, Ni trưởng Thích nữ Như Như đã dâng lời tác bạch khánh tuế, chúc Tết đến Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương GHPGVN.

Thay mặt chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương cảm ơn chư Ni đã đến chúc Tết cổ truyền, có lời chúc chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM trong năm mới nhiều sức khỏe, nhiều hoạt động Phật sự thành tựu viên mãn.

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 5

Hòa thượng Thích Thiện Thống cảm ơn chư Ni đã thăm, chúc Tết cổ truyền

Tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chư Ni đã đến đảnh lễ, dâng lời tác bạch khánh tuế, chúc Tết đến Hòa thượng Thích Thiện Tánh (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự), Hòa thượng Thích Thiện Đức, đồng Phó Trưởng ban Trị Phật giáo TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 6

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Trị sự cảm ơn chư Ni

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đã cảm ơn chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương và TP.HCM, cầu chúc chư Ni nhiều sức khỏe, Xuân Nhâm Dần an lạc.

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 7

Chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM khánh tuế Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện

Đảnh lễ, vấn an Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương tại chùa Phước Hải (quận 10), chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới dâng lời khánh tuế, chúc Tết và cầu chúc sức khỏe miên trường đến Ni trưởng để dẫn dắt hàng hậu học.

Hình ảnh chư Ni đảnh lễ, chúc Tết chư tôn giáo phẩm:

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 8

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN ban pháp, trao đổi một số kinh nghiệm về tu tập, hành đạo

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 9

Chụp ảnh lưu niệm cùng Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 10

Chư Ni đảnh lễ Đức Phó Pháp chủ GHPGVN

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 11

Chụp ảnh lưu niệm tại tổ đình Vĩnh Nghiêm

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 12

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương thây mặt chư Ni tác bạch khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 13

Tại chùa Minh Đạo

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 14

Chư Ni đảnh lễ, khánh tuế chư tôn đức Hội đồng Trị sự

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 15

Tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 16

Chụp ảnh lưu niệm tại cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 17

Khánh tuế chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 18

Trao cúng dường chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 19

Thăm, vấn an Ni trưởng Thích nữ Huệ Từ

Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm ảnh 20

Chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM đảnh lễ, chúc Tết cổ truyền đến Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày