Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức khóa bồi dưỡng luật, các pháp yết-ma cho chư Ni

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 24-4, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM), Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức khóa bồi dưỡng về luật, các pháp yết-ma cho chư Ni 55 Phân ban Ni giới các tỉnh thành.
400 vị Ni từ 55 Phân ban Ni giới tỉnh thành tham gia khóa học

400 vị Ni từ 55 Phân ban Ni giới tỉnh thành tham gia khóa học

Chứng minh, tham dự khóa học có Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, cùng chư Ni trưởng Ban Chứng minh, Ban Cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư (phụ trách khu vực phía Bắc), Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư (phụ trách các tỉnh phía Nam); Ni trưởng Thích nữ Như Minh, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư (phụ trách các tỉnh miền Trung); Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư (phụ trách các tỉnh miền Tây), cùng chư Ni Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, sự hiện diện tham học của 400 chư Ni thuộc 55 Phân ban Ni giới tỉnh thành tham dự.

Hòa thượng Thích Minh Thông phụ trách buổi học đầu tiên

Hòa thượng Thích Minh Thông phụ trách buổi học đầu tiên

Khóa học về luật Ni, các pháp yết-ma, nghi lễ diễn ra vào ngày 24, 25-4-2023, do Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư và Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Phó Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tư liệu Phật giáo phụ trách.

Xem bản tin truyền hình của Báo Giác Ngộ

Mở đầu khóa học, Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Tuyên luật sư tại các giới đàn phụ trách giảng dạy về luật Ni, các pháp yết-ma.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Hòa thượng Thích Minh Thông cho biết khóa học nhằm bồi dưỡng về luật Ni và các pháp yết-ma. Khóa học sẽ diễn giải rõ hơn kiến thức có trong sách “Việt Nam truyền giới chánh phạm” - Giới đàn chùa Huệ Nghiêm biên soạn và quyển “Giới đàn theo tinh thần luật tạng” của Luật viện chùa Huệ Nghiêm - Trí Tánh biên soạn.

Nội dung học về luật Ni và các pháp yết-ma

Nội dung học về luật Ni và các pháp yết-ma

Theo Hòa thượng cần phải hiểu duyên khởi của giới luật, tầm quan trọng của giới luật trong đời sống của người xuất gia, có những điều Đức Phật chế ra luật nhằm bảo vệ giới thể, bảo vệ Tăng đoàn. Tăng, Ni cần xác định ý nghĩa quan trọng trong câu "Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, là thọ mạng của Tăng-già”.

Để bảo vệ những va chạm trong đời sống của Tăng đoàn, Đức Phật cũng dạy tránh làm mất đoàn kết với những tranh luận; tránh chỉ trích, người tu theo Phật giáo không được chỉ trích luôn thấy lỗi mình, không thấy lỗi người; tránh phạm giới, người tu dù giới nhỏ cũng tránh phạm, đừng nghĩ rằng giới luật của Phật chỉ dành riêng cho những vị đệ tử tu sĩ của Phật mà còn dành cho tất cả mọi người dù là tu sĩ hay cư sĩ; tránh lý luận và hội họp đông.

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện tham gia khóa học

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện tham gia khóa học

Hòa thượng cũng nêu vai trò của Đường đầu Hòa thượng quan trọng nhất là giới thể phải thanh tịnh, Yết-ma-A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê, các vị tôn chứng trong giới đàn, điển lễ, giám đàn mỗi người có vai trò khác nhau rất quan trọng quyết định giới tử có đắc giới hay không.

Một vấn đề lưu ý về chuẩn bị giới đàn, xác định cương giới, giới trường, yết-ma truyền giới trong giới trường, nhân duyên thành tựu thọ giới; các bất cập trong truyền giới như giới sư không thanh tịnh, hoặc nghi không thanh tịnh, cung thỉnh giới sư không cung kính, giới tràng không trang nghiêm như pháp, bố trí giới đàn cho giới tử Tăng và giới tử Ni riêng…

Chư tôn đức Ni Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư

Chư tôn đức Ni Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư

Được biết, 4 buổi học, Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Phó Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tư liệu Phật giáo phụ trách các kiến thức về luật, các pháp yết-ma, tổ chức giới đàn đúng pháp, nghi lễ thiền môn...; buổi cuối cùng chư tôn đức sẽ dành giải đáp các câu hỏi thắc mắc của chư Ni.

Hình ảnh buổi học luật của chư Ni do Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức tại tổ đình Vĩnh Nghiêm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày