Phật A Di Đà tiếp dẫn

GN - Ngoài các vị trong Tây phương tam thánh còn có Thánh chúng nhiều đến vô lượng vô biên.

TU VAN.jpg

HỎI: Tôi có nghe nói rằng, hàng ngày người tu Tịnh độ niệm Phật A Di Đà, đến khi lâm chung mà chư Phật hay Bồ-tát khác... đến đón thì không nên đi theo mà phải chờ khi nào đúng là Phật A Di Đà đến đón thì mới theo. Vì các vị Phật hay Bồ-tát khác... thì ma quỷ đều có thể giả dạng được, riêng Phật A Di Đà thì ma quỷ không giả dạng được. Xin quý Báo chia sẻ thêm về vấn đề này?

(ĐỖ THÀNH NAM, songtrang1978@ymail.com)

ĐÁP:

Bạn Đỗ Thành Nam thân mến!

Theo các kinh luận Tịnh Độ tông, một người niệm Phật đạt nhất tâm bất loạn, khi lâm chung thì được Phật A Di Đà và Thánh chúng hiện ra tiếp dẫn sanh về Cực lạc. Điều quan trọng là ngoài các vị trong Tây phương tam thánh mà ai cũng biết là Phật A Di Đà, Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí đến tiếp dẫn, còn có các vị Thánh chúng nhiều đến vô lượng vô biên (ảnh).

Do đó, giờ khắc lâm chung giả như không thấy Phật A Di Đà mà chỉ thấy hai vị Đại Bồ-tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cùng Thánh chúng ở Cực lạc đến rước rồi do dự, nghi ngờ không theo thì không chừng sẽ đánh mất cơ hội vãng sanh. Nên nói rằng “khi lâm chung mà chư Phật hay Bồ-tát khác... đến đón thì không nên đi theo” là chưa đặt niềm tin trọn vẹn vào năng lực tiếp dẫn của chư Thánh chúng ở Cực lạc.

Mặt khác, cho rằng “các vị Phật hay Bồ-tát khác... thì ma quỷ đều có thể giả dạng được, riêng Phật A Di Đà thì ma quỷ không giả dạng được” là hoàn toàn không đúng với quan điểm Chánh pháp. Bởi lẽ Phật Thích Ca, Phật A Di Đà cùng chư Phật trong mười phương ba đời đều là những bậc toàn giác, phước trí vẹn toàn và đồng nhất thể, do vậy mọi phân biệt đều không đúng và không nên.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN

(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

10 sự kiện nổi bật qua sự bình chọn của báo Giác Ngộ, cho giai đoạn 5 năm của nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

10 sự kiện nổi bật của GHPGVN trong nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

GNO - Chưa bao giờ đất nước ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hơn 2 năm qua, khi phải đối diện với các tình huống chưa từng có của đại dịch kéo dài nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, trong khó khăn, đất nước ta lại một lần nữa làm sáng lên các giá trị đạo đức truyền thống.

Thông tin hàng ngày