Từ khóa: Phật giáo Nam Tông
Tìm thấy 7 kết quả
Chiếc áo không làm nên nhà sư

Chiếc áo không làm nên nhà sư

GNO - Thành ngữ người Việt thường nghe “Chiếc áo không làm nên nhà sư”, nghĩa bóng của nó như một lời nhắc nhở mọi người, đừng vội đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài.