Từ khóa: Phật giáo Q.Bình Thạnh
Tìm thấy 3 kết quả

Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh tổng kết Phật sự

GNO - “Bằng sự nỗ lực tự thân, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong quận đã đồng lòng, chung tay hiệp lực tích cực, tham gia các hoạt động Phật sự với tinh thần phụng sự, góp phần xây dựng tốt đạo đẹp đời”, báo cáo đánh giá.