Lễ Bố-tát, thính giới của chư Tăng, Ni Q.Bình Thạnh

Lễ Bố-tát của chư Tăng Q.Bình Thạnh tại chùa Bửu Liên
Lễ Bố-tát của chư Tăng Q.Bình Thạnh tại chùa Bửu Liên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 20-6 (15-5-Giáp Thìn), chư Tăng, Ni Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã vân tập về chùa Bửu Liên (P.25) và chùa Dược Sư (P.11) để Bố-tát, thính giới trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Tại chùa Bửu Liên, sau khi đảnh lễ Tổ sư tại tổ đường, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện. Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, Thượng tọa Thích Chúc Thông xướng lễ cùng đại chúng đồng xưng tán đảnh lễ Tam bảo, tụng chú Đại bi, sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Sau đó, Đại đức Thích Pháp Tuệ tác bạch báo cáo túc số chư tôn đức dự lễ Bố-tát. Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh đã tụng bài tựa Giới kinh và Thập giới đến chúng Sa-di.

Giữa đại chúng, Đại đức Thích Bửu Đăng, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh đã đại vị thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát.

Chư tôn giáo phẩm niêm hương
Chư tôn giáo phẩm niêm hương
Đại chúng nhất tâm đảnh lễ Tam bảo
Đại chúng nhất tâm đảnh lễ Tam bảo
Hòa thượng Thích Tịnh Giác đọc khai Giới kinh
Hòa thượng Thích Tịnh Giác đọc khai Giới kinh
Đại đức Thích Bửu Đăng trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát giữa đại chúng
Đại đức Thích Bửu Đăng trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát giữa đại chúng
Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh phổ biến hoạt động Phật sự quận nhà sau thời Bố-tát

Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh phổ biến hoạt động Phật sự quận nhà sau thời Bố-tát

Về phía chư Ni, sau khi đại diện chư Ni các điểm an cư cầu thỉnh Đại Tăng giáo giới và được Hòa thượng Thích Tịnh Giác thay mặt Đại Tăng giáo giới, chư Ni y như luật trang nghiêm cử hành lễ Bố tát.

Theo đó, tại trường hạ chùa Dược Sư, chư Ni trang nghiêm vân tập tại chánh điện; sau khi đảnh lễ Tam Bảo, Ni sư Thích nữ Như Thảo, chuyển lời giáo giới của Đại Tăng đến toàn thể đại chúng. Sau đó, Sư cô Thích nữ Như Liên tác bạch thông kiểm túc số chúng.

Giữa đại chúng, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh đã khai thị Giới kinh, thuyết giới Sa-di-ni và Thức-xoa; Sư cô Thích nữ Niệm Huệ đã tụng giới Tỳ-kheo-ni và Ni sư Thích nữ Như Thành tụng giới Bồ-tát đến đại chúng.

Niêm hương bạch Phật
Niêm hương bạch Phật
Đảnh lễ Tam bảo
Đảnh lễ Tam bảo
Ni sư Thích nữ Như Thảo chuyển lời giáo giới của Đại Tăng đến toàn thể đại chúng

Ni sư Thích nữ Như Thảo chuyển lời giáo giới của Đại Tăng đến toàn thể đại chúng

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh tụng giới Sa-di và Thức-xoa

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh tụng giới Sa-di và Thức-xoa

Trường hạ tập trung chùa Dược Sư có 183 hành giả Ni an cư
Trường hạ tập trung chùa Dược Sư có 183 hành giả Ni an cư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Oai nghi người tu thể hiện qua đi, đứng, nằm, ngồi - Ảnh minh họa của Làng Mai

Oai nghi của người tu

GNO - Oai nghi cùng với chánh kiến và tịnh giới là ba yếu tố làm nên đạo hạnh - phẩm chất của tu sĩ Phật giáo, như cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, bậc am tường kinh luật luận đã từng nhấn mạnh. 
Hoa sen xứ Huế

Tây phương thường tịnh

GNO - Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) cảm tác bài thơ "Tây phương thường tịnh" tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Huệ Trí trước giờ tiễn biệt linh quan nhập tháp tại quê nhà cố đô Huế. Giác Ngộ online xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Thông tin hàng ngày