Phật học viện Ni chúng Quảng Đông thực hiện tam bộ nhất bái

GNO - Ngày 30-3 (19/2 âl), là ngày Thánh đản Bồ-tát Quan Thế Âm, chùa Định Quang (thuộc thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông) và Phật học viện Ni chúng Quảng Đông long trọng tổ chức hoạt động triều sơn tam bộ nhất bái.

1.jpg

Sơn môn núi Thanh Vân

Đúng 8 giờ, khi ánh nắng dìu dịu tỏa quanh triền núi Thanh Vân, đại chúng đã vân tập tại sơn môn, đội ngũ sắp thành ba hàng dài trong tư thế chờ đợi. Pháp sư Lý Đạt, Viện trưởng Phật học viện Ni chúng Quảng Đông, Pháp sư Siêu Thành, Pháp sư Ngộ Hiền, Thường trụ chùa Định Quang hướng dẫn toàn thể Tăng chúng chùa Định Quang, các Ni sinh Phật học viện và các cư sĩ ngoại hộ hơn 300 người tiến hành ba bước một lạy, một lạy xướng một câu Thánh hiệu, kiền thành cung kính triều bái đến Tử Trúc Lâm - kiến trúc cao nhất của chùa Định Quang.

2.jpg

Pháp sư Đạt Lý dẫn đầu đại chúng ba bước một lạy triều sơn

Lúc này, tiếng xướng niệm Thánh hiệu Quan Âm vang dội qua những đồi cây khe đá, đội ngũ triều bái lượn quanh sườn núi trông thật ngoạn mục. Trải qua một tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng đoàn triều bái cũng lạy đến đỉnh núi. Đại chúng cùng tập trung tại điện Quan Âm Tử Trúc Lâm cùng hồi hương cầu nguyện quốc thái dân an, phong điều vũ thuận.

3.jpg

Toàn thể Ni sinh Phật học viện & chư Tăng chùa Định Quang ba bước một lạy

Sau đó, Pháp sư Viện trưởng Đạt Lý khai thị "Triều Sơn" là một trong những pháp môn tu hành trong nhà Phật đã có từ xưa đến nay. Ý nghĩa của triều sơn là hy vọng nương vào sự lễ lạy núi hữu hình bên ngoài, sau đó sẽ thể ngộ được tòa núi vô hình trong tâm; nương vào năm vóc sát đất (ngũ thể đầu địa) khi triều bái, sẽ hàng phục cái tôi cao như núi của mình, là bởi vì trải qua một lần rèn luyện nương cảnh nghiệm tâm, thì đạo tâm tăng trưởng gấp bội.

4.jpg

Triều bái kiền thành rất cung kính đến Tử Trúc Lâm

5.jpg

Đội ngũ triều bái lượn quanh sườn núi trông thật ngoạn mục

Pháp sư Viện trưởng khuyến khích đại chúng nên học tập tinh thần "Thiên xứ kỳ cầu ứng" (nghìn nơi cầu nguyện đều ứng hiện) của Bồ-tát Quán Thế Âm, nên làm người bạn không mời của chúng sanh, nên kịp thời giúp đỡ cho chúng sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày