Phu nhân Chủ tịch nước mừng khánh tuế vị Ni trưởng 101 tuổi

GNO - Hôm qua, 4-4, nhân Đại hội Phật giáo H.Củ Chi, BTC cũng đã tổ chức khánh tuế mừng thọ 101 tuổi của Ni trưởng TN.Đạt Tâm, trụ trì chùa Pháp Hòa, viện chủ chùa Pháp Hiệp…

BTN_0261.JPG

Bà Phu nhân Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và lắng nghe
chia sẻ của Ni trưởng TN.Đạt Tâm - Ảnh: B.Toàn

Ni trưởng cũng được nhận bằng khen và bằng tuyên dương công đức của BTS THPG TP và của Ủy Ban nhân dân huyện Củ Chi vì là người đã có công với đạo pháp và dân tộc trong hai cuộc kháng chiến.

Dịp này, Phu nhân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã đến để thăm viếng Đại hội và mừng khánh tuế của Ni trưởng TN.Đạt Tâm - người đã có công nuôi giấu cán bộ cách mạng, trong đó có ngài Chủ tịch nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày