Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VII tại chùa Bảo Ngạn

Cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni
Cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-10, tại chùa Bảo Ngạn (TP.Việt Trì, Phú Thọ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VII.
Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VII tại chùa Bảo Ngạn ảnh 1

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Hội đồng Giới sư Tăng do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự ở ngôi Hòa thượng Đàn đầu; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Ttruyền thông ở ngôi Giáo thọ A-xà-lê; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương ở ngôi Yết-ma A-xà-lê.

Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VII tại chùa Bảo Ngạn ảnh 2

Tam sư truyền giới cho giới tử Tăng

Về phía Hội đồng Giới sư Ni có Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Phân ban đặc trách Ni giới Trung ương ở ngôi Hòa thượng Đàn đầu; Ni trưởng Thích Đàm Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Phân ban đặc trách Ni giới Trung ương ở ngôi Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Phân ban đặc trách Ni giới Trung ương ở ngôi Giáo thọ A-xà-lê.

Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VII tại chùa Bảo Ngạn ảnh 3

Tam sư truyền giới cho giới tử Ni

Bên cạnh đó còn có chư tôn đức Tăng Ni ở ngôi tôn chứng sư, sự hiện diện đông đủ của các nghiệp sư và giới tử đã trúng tuyển kì khảo hạch đàn giới.

Tại mỗi đàn giới, Ban Dẫn thỉnh cung thỉnh chư tôn đức Hội đồng Thập sư niêm hương bạch Phật; hướng dẫn chư giới tử thỉnh Hòa thượng Đàn đầu, Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê và thỉnh tôn chứng Tăng-già.

Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VII tại chùa Bảo Ngạn ảnh 4

Giới tử Ni tác pháp vấn nạn

Theo luật Phật chế, chư tôn đức đã thực hiện các nghi thức tác pháp vấn nạn. Sau đó, Hòa thượng Đàn đầu đã truyền giới tướng cho các giới tử theo từng đàn giới. Sau khi lãnh thọ giới pháp đầy đủ, các giới tử được lắng nghe lời sách tấn từ Hòa thượng Đàn đầu, xác nhận chính thức được thọ lãnh giới pháp, khuyến tấn dũng mãnh, nghiêm trì tịnh giới, tinh tấn trên bước đường tu tập giác ngộ và giải thoát.

Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VII tại chùa Bảo Ngạn ảnh 5

Giới tử Tỳ-kheo

Được biết, tổng số lượng giới tử tại Đại giới đàn Nguyệt Trí là 47 vị. Trong đó có 16 giới tử Tỳ-kheo, 4 giới tử Tỳ-kheo-ni; 1 giới tử Thức-xoa-ma-na; 18 giới tử Sa-di và 8 giới tử Sa-di-ni.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VII tại chùa Bảo Ngạn ảnh 6
Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VII tại chùa Bảo Ngạn ảnh 7
Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VII tại chùa Bảo Ngạn ảnh 8
Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VII tại chùa Bảo Ngạn ảnh 9
Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VII tại chùa Bảo Ngạn ảnh 10
Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VII tại chùa Bảo Ngạn ảnh 11
Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VII tại chùa Bảo Ngạn ảnh 12
Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VII tại chùa Bảo Ngạn ảnh 13

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày