Từ khóa: Q.10
Tìm thấy 17 kết quả
Thỉnh kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc trà-tỳ tại Đài hỏa táng chùa Hội Long (Long An)

Lễ tưởng niệm và trà-tỳ kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc

GNO - Chiều nay, 24-2, tại tổ đình Từ Nghiêm, Ban Tổ chức Lễ tang, Ban Quản trị tổ đình, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm và cung thỉnh kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, thành viên Ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm trà-tỳ tại Đài hỏa táng chùa Hội Long (Long An).