Quả tim bất diệt sen vàng long lanh

Thành kính tưởng niệm 55 năm
Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân
(20-4-Quý Mão 1963 – 20-4-Mậu Tuất 2018)

ANHBT (3).JPG
Phật giáo TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm 55 năm
Bồ-tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân - Ảnh: Bảo Toàn

GN - Toàn chân chí thiện đạo sư

Thể tánh vi diệu đại từ đại bi

Tăng-già bất khả tư nghì

Ni giới phụng kính lưu ly đời đời

Phật vô ngôn… tính không lời

Tử tôn thừa kế phụng thời ngàn năm

Giáo pháp thường trụ thậm thâm

Hội tụ Định Tuệ trăng rằm vô ưu

Phật bảo tứ đức chơn như

Giáo dưỡng sanh chúng mạn thù hồng ân

Việt siêu ba cõi thế trần

Nam phương phúc địa đẳng phần mười phương

Thành kết chí nguyện khai đường

Kính tin vô lượng cát tường truyền lưu

Tưởng tri Đại trí Văn Thù

Niệm lực soi sáng sương mù vô minh

Dấu son bi dũng tâm linh

Ấn thiêng mặc định trường sinh thuyền từ

Lịch trình thơm ngát kinh thư

Sử ngọc nhuần rạng trượng phu hương thiền

Năm thời gian… tỏa hạo nhiên

Mươi mười vô tận nhiệm huyền long lanh

Lăm lăm hùng lực hóa thành

Năm không gian… nối vô sanh mộng hồ

Ngày tháng lặng lẽ hư vô

Hai phương hiện tướng Phật đồ Như Lai

Mươi bốn, mười bảy (*) … công dày

Tháng năm bồi đắp sương mai kết tòa

mùa tám tiết giao thoa

Năm tháng triêu tịch chan hòa phạm âm

Quý Nhâm, Giáp, Ất… tích trầm

Mão Thìn, Tỵ, Ngọ… quán tâm xoay vần

Một hai, ba, bốn… phù vân

Chín mười… thanh lọc truyền thần sắc không

Sáu bảy, tám… lắng huyền thông

Ba bốn, năm… luyện tịnh hồng điều nhu

Bồ đề tát đỏa… tư tu

Tát Như Lai sứ… huyễn trừ thong dong

Thích Mầu Ni… mạch lâm tòng

Quảng đại phụng hiến tông phong chơn thường

Đức từ bi sáng mười phương

Vị nhân sinh… đạo xiển dương ta-bà

Pháp ứng pháp… hiển ba-la

Thiêu đốt oan trái hằng sa hóa thành

Thân tứ đại nhiếp tử sanh

Lưu trụ thắng diệu thiền hành lợi tha

Lại quả phúc báu Lăng-già

Ánh thiêng rung cảm sơn hà an vui

Lửa tam muội… rực hồng tươi

Từ tâm phổ hóa, độ người lầm mê

Bi mẫn căn tánh quay về

Quả Thánh tuệ giác Bồ-đề Kim cang

Tim hiền chiếu diệu nghiêm trang

Bất tử quang thọ đạo tràng Như Lai

Diệt phi diệt… sắc thiên nhai

Rạng nhuận Đấu Chiến Thắng đài vô tung

Rỡ ràng triệu ức bi hùng

Muôn Đời kính ngưỡng thạch tùng nhân thiên. 

Thanh Tịnh am, 1-4-Mậu Tuất 2018
Trần Quê Hương

___________

(*) Từ miền Trung vào Nam, Ngài vừa trùng tu vừa xây dựng mới  tất cả 31 ngôi chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Xây Tịnh độ ngay bây giờ và ở đây - Ảnh: FB Chí Giác Thông

Niệm Phật, xây Tịnh độ giữa nhân gian

GNO - Với người đệ tử Phật theo truyền thống Bắc tông, hồng danh Đức Phật A Di Đà - giáo chủ cõi Tây phương Cực lạc không xa lạ, mỗi lần gặp nhau đều cung kính cúi chào với Phật hiệu: “Nam mô A Di Đà Phật” .

Thông tin hàng ngày