Từ khóa: Quan Âm tu viện
Tìm thấy 65 kết quả
Hòa thượng Thích Giác Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, trụ trì Quan Âm Tu Viện (Biên Hòa, Đồng Nai) - Bậc chân tu với 50 năm phụng sự cho đạo pháp và dân tộc

Nhạn quá trường không

GNO - Nhớ khi còn sinh tiền, Hòa thượng mang phong thái đĩnh đạc nhưng luôn hòa ái khiêm cung, luôn sẵn lòng giúp đỡ Tăng Ni trong tỉnh chẳng quản ngại khó khăn, đặc biệt là trong việc thành lập chùa chiền hay tinh xá.