Từ khóa: Quan Âm tu viện
Tìm thấy 40 kết quả
Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Như Giác

Tiểu sử Ni trưởng Thích nữ Như Giác (1926 - 2022)

GNO - Ni trưởng là một bậc chân tu có đức tính cần kiệm, sống giản dị, mộc mạc chất phác, nghiêm kỷ với chính mình, hòa ái với mọi người, luôn giữ gìn giới hạnh trang nghiêm, được rất nhiều chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử thương kính.