Quảng Nam: Chư Tăng kiết giới An cư

GNO - Sáng ngày 4-6 (21-4-Mậu Tuất), chư Tăng trong tỉnh Quảng Nam đã vân tập về tại tổ đình Tịnh Độ (TP.Tam Kỳ) và tổ đình Phước Lâm (TP.Hội An) để kiết giới cấm túc An cư trong ba tháng theo luật Phật chế định.

Sau khi tác lễ đối thú an cư, chư Tăng đã tác pháp yết-ma, xướng giới tướng của nội ngoại giới và khai chuông bảng.

DSC_3072 (Copy).jpg

Đảnh lễ Tam bảo

Đại chúng cũng đã thực hiện buổi quá đường ngày đầu tiên tại trai đường và kinh hành niệm Phật tại chánh điện. Trong suốt ba tháng, chư hành giả thực hiện đầy đủ các thời khóa: Tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày và bố-tát mỗi tháng hai lần.

DSC_3088 (Copy).jpg

Đối thú An cư

Ngoài ra, chư tôn đức trong Ban Chức sự mỗi đạo tràng còn tổ chức giảng dạy về giới luật, oai nghi và Phật pháp căn bản, nhằm thể hiện tinh thần lục hòa, trang bị cho chư hành giả những kiến thức trên các công tác Phật sự.

Đạo tràng an cư tại tổ đình Tịnh Độ, dành cho chư Tăng ở các huyện phía Nam (Quảng Nam) tham gia kiết giới an cư tu học, có 93 Tỳ-kheo, 5 Sa-di và 16 điệu. Tại đây, chư Tăng đã cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Chứng minh đạo tràng; HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh làm Thiền chủ; TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Yết-ma kiêm Giáo thọ. Mỗi nửa tháng, vào ngày mùng 1 và 15 ÂL, đạo tràng tổ chức khóa tu bát quan trai dành cho Phật tử.

DSC_3080 (Copy).jpg

Chư Tăng tại lễ kiết giới An cư kiết hạ

Đạo tràng an cư tại tổ đình Phước Lâm, có 86 Tỳ-kheo, 9 Sa-di và 1 điệu, dành cho chư Tăng các huyện phía Bắc (Quảng Nam) tham gia kiết giới tu học.

Chư Tăng đã cung thỉnh HT.Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam và HT.Thích Huệ Thông, Chứng minh BTS Phật giáo H.Duy Xuyên, làm Chứng minh đạo tràng; HT.Thích Hạnh Niệm, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh, làm Thiền chủ; HT.Thích Hạnh Hoa, Chứng minh BTS Phật giáo TP.Hội An, trụ trì tổ đình Phước Lâm, làm Hóa chủ; TT.Thích Hạnh Nhẫn, Phó BTS GHPGVN tỉnh, Phó Tăng sự Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS PG TP.Hội An đương vi Yết-ma.

IMG_8387 (Copy).jpg

Chư Ni cầu giáo giới Đại Tăng thọ An cư

Trước đó vào ngày 16-4-ÂL (30-5-2018) chư Ni trong toàn tỉnh cũng đã kiết giới an cư tại 3 địa điểm: chùa Bảo Thắng (TP.Hội An); chùa Châu Phong (thị xã Điện Bàn) và tại chùa Sư nữ Diệu Quang (TP.Tam Kỳ). 

Thông Từ - Xuân Sáng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ứng xử hài hòa khi tham gia hộ niệm

GNO - Tham gia hộ niệm là sự phát tâm cao cả với mong ước trợ duyên cho người vừa mất giữ vững câu niệm Phật, thành tựu cận tử nghiệp trong sạch để sinh về cõi lành.

Thông tin hàng ngày