Quỹ Gia đình Robert HN Ho tài trợ học bổng Phật học

GN - Vừa qua, Quỹ Gia đình Robert HN Ho đã công bố một loạt các chương trình tài trợ mới trong mối quan hệ hợp tác với Hội đồng Học vấn Hoa Kỳ (ACLS) để mở rộng sự hiểu biết, làm sáng tỏ và áp dụng triết học Phật giáo vào trong học thuật đương đại và vào đời sống xã hội.

Cụ thể, các khoản tài trợ này nhằm tăng cường mạng lưới quốc tế về nghiên cứu Phật giáo, đẩy mạnh sức ảnh hưởng toàn cầu của giáo lý nhà Phật và nâng cao tầm nhìn của những dòng sáng tạo vào trong các nghiên cứu ấy.

HoaKy, Minh Nguyen.jpg

Thông tin về Quỹ Gia đình Robert HN Ho

Ông Robert Y.C. Ho, Giám đốc Quỹ Gia đình Robert HN Ho phát biểu: "Tin chắc rằng Phật giáo có một vai trò sống còn trong việc giải quyết những thách thức hiện tại, chúng tôi đang dồn nguồn lực đáng kể để đẩy mạnh việc giảng dạy và học tập về đạo Phật trong xã hội hiện đại tại các trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới. Hiện tại, quỹ chúng tôi đang hỗ trợ bảy trung tâm và chương trình nghiên cứu Phật học tại Hồng Kông, Thái Lan, Canada, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh”.

Đối tác của Quỹ là ACLS sẽ hỗ trợ nghiên cứu bằng những học bổng và các chương trình hỗ trợ thông qua việc đánh giá khách quan và công bằng. ACLS là đại diện hàng đầu của Hoa Kỳ về học bổng khoa học nhân văn quốc gia và quốc tế, và là một trong những tổ chức đầu tiên của Hoa Kỳ đã thúc đẩy việc nghiên cứu có hệ thống các nền văn minh thế giới.

Chủ tịch ACLS, Pauline Yu nói: "Chúng tôi rất vinh dự được là một phần của chương trình tài trợ này. Nghiên cứu về tôn giáo có vai trò quan trọng đối với khoa học nhân văn và đối với cách mọi người mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Phật giáo là một phần quan trọng của nghiên cứu này".

Trong sự hợp tác với Quỹ, ACLS hỗ trợ những nỗ lực để nghiên cứu xem những giáo lý và truyền thống Phật giáo có hiệu lực như thế nào với xã hội hiện tại, đặc biệt là trong sự kết hợp với các ngành khác. Các khoản tài trợ đem đến cơ hội tốt để cho các học giả khám phá cách "tư duy với những tư tưởng Phật giáo" như thế nào để có thể mở ra những triển vọng mới về các vấn đề hiện tại, cũng như các truyền thống Phật giáo.

Thông qua những cuộc thảo luận với các học giả và các nhà lãnh đạo, Quỹ đã xác định nhu cầu lớn nhất đối với chương trình nghiên cứu Phật học hiện tại thuộc bốn lĩnh vực: 1. Học bổng tài trợ cho quá trình làm luận án tiến sĩ, 2. Những cơ hội hậu tiến sĩ, 3. Hợp tác nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn, 4. Giáo sư thỉnh giảng trong Phật giáo hiện tại.

Thông qua việc cung cấp các khoản tài trợ trong các lĩnh vực này, Quỹ sẽ nâng cao tầm nhìn và sức sống của Phật học bằng cách hỗ trợ các học giả năng động nhất trong lĩnh vực này, với sự nhấn mạnh về xu hướng sáng tạo như là "Tư duy theo hướng xây dựng và phê bình", và mở rộng sự đóng góp của học bổng Phật giáo đối với các lĩnh vực quan trọng đối với xã hội đương đại.

Về phần mình, ACLS phát triển song hành việc cấp học bổng cho cả bốn lĩnh vực và điều chỉnh các chương trình khi cần thiết để đạt được mục tiêu mong muốn. Trong khoản tài trợ hợp tác nghiên cứu, ACLS hình dung ra những dự án hỗ trợ, trong đó tất cả các hiệu trưởng đóng góp đáng kể đến công việc chung. Đối với giáo sư thỉnh giảng, ACLS sẽ tổ chức một cuộc thi để đưa các học giả Phật học đến hỗ trợ các trường đại học.

Học bổng cho quá trình làm luận án tiến sĩ sẽ hỗ trợ học viên tốt nghiệp xuất sắc lúc khó khăn trong quá trình học tập của họ, giúp họ đẩy nhanh tiến độ để tốt nghiệp và ngăn chặn tiêu hao trong giai đoạn sau khi nghiên cứu tiến sĩ.

Học bổng hậu tiến sĩ, học bổng hai năm, cho phép các học giả đầu tư vào sự nghiệp của mình để thiết lập những thành tích học thuật và củng cố hồ sơ nghiên cứu.

Tài trợ nghiên cứu hợp tác thúc đẩy học bổng liên ngành tại thời điểm khi mà các vấn đề hiện tại ngày càng cấp thiết và không thể giải quyết một cách triệt để từ một ngành đơn lập. Gần đây, các học giả trên khắp các trường đại học đã cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng về trí tuệ từ nghiên cứu Phật giáo và mong muốn làm việc với các chuyên gia nghiên cứu Phật giáo.

Giáo sư thỉnh giảng trong nghiên cứu Phật học cho phép các trường đại học không có chương trình Phật học khám phá những đóng góp của Phật giáo đối với trường của họ. Với các trường có chương trình Phật học thì có thể đẩy mạnh chương trình giảng dạy và năng lực nghiên cứu. Các khoản tài trợ sẽ cho phép các trường đại học và cao đẳng đăng cai tổ chức chương trình đào tạo giảng viên học thuật trong lĩnh vực Phật học như là mời các giáo sư thỉnh giảng trong một học kỳ hoặc một năm học.

Những chương trình học bổng và tài trợ này mang tính toàn cầu, không giới hạn về vùng miền, quốc gia và cạnh tranh công bằng giữa tất cả các ứng viên. Để biết thêm chi tiết về các chương trình học bổng, tài trợ này, cũng như thông tin về thủ tục đăng ký, quý vị có thể vào địa chỉ trang web: http://www.acls.org/programs/buddhist-studies.

Hoàng Minh Phú dịch
(Theo www.rhfamilyfoundation.org)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thiền hành quanh vườn dừa chùa Liên Hoa - Ảnh: B.L

Các bạn trẻ tham gia chương trình “Gieo mầm hạt giống trí tuệ”

GNO - 35 bạn trẻ, Phật tử đang làm việc, học tập tại TP.HCM vừa tham gia chương trình “Gieo mầm hạt giống trí tuệ” dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của Đại đức Thích Thuận Đức, Đại đức Thích Quảng Tiến tại chùa Phật Minh và chùa Liên Hoa (huyện Bình Đại, Bến Tre) hôm 4-12.

Thông tin hàng ngày