Tâm và ngựa cưỡi

hakuin_hotei.gif

Tranh của thiền sư Bạch Ẩn

Có lần thiền sư Bàn Khuê đã ngồi thiền nhiều đêm dưới một giá treo cổ trong một khu vực hành hình, để thử tâm mình. Sau đó, Sư nằm trên bờ đê bao quanh một bãi quây ngựa.

Tình cờ có một chiến sĩ đang đánh ngựa trong bãi. Thấy thế, Bàn Khuê quát to:

- Ê! Anh nghĩ anh đang làm gì đấy?

Chiến sĩ nghe tiếng quát của Thiền sư nhưng không thèm để ý. Quất ngựa, anh ta phi nước đại qua mặt Bàn Khuê. Thầy quát lần nữa:

- Ê! Anh nghĩ anh đang làm gì đấy?

Ba lần như thế, chiến sĩ ngừng lại và xuống ngựa. Đến gần Thiền sư, bấy giờ anh ta mới thấy rằng Bàn Khuê không phải là người thường. Chiến sĩ nói:

- Thầy vừa hét tôi. Thầy có điều gì muốn nói chăng?

Bàn Khuê nói:

- Thay vì đánh con ngựa chứng của anh, tốt hơn tại sao không tự đánh mình và luyện tâm cho chân chánh.

Theo A Hundred Stories of Enlightenment, Viên Chiếu dịch

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chăm sóc người bệnh cũng như chăm sóc Như Lai

GNO - Sinh già bệnh chết là những đề mục thường quán của hàng đệ tử Phật. Đã có thân thì chắc chắn sẽ mang theo già bệnh và có ngày chấm dứt sinh mạng. Thái tử Tất-đạt-đa cũng nhờ ưu tư về các đề mục này mà dõng mãnh từ bỏ tất cả để xuất gia.

Thông tin hàng ngày