Từ khóa: Tây Nguyên
Tìm thấy 3 kết quả
Bình yên giữa thất nhỏ của Sư cô Huệ Quang

Sứ giả Như Lai

GN - Tôi vừa thực hiện một chuyến “phượt” bằng xe máy, xuyên Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Trên đường đi, tôi đã gặp những “sứ giả Như Lai”.