Từ khóa: thắc mắc
Tìm thấy 6 kết quả
Báo Giác Ngộ số 1233: Nên lập trai đàn hay chỉ làm phước để hồi hướng?

Báo Giác Ngộ số 1233: Nên lập trai đàn hay chỉ làm phước để hồi hướng?

GNO - Gia đình tôi có 2 người thân mất cách nhau không lâu. Chúng tôi muốn lập trai đàn cầu siêu độ và hóa giải oan khiên, nhưng được khuyên nên dùng khoản kinh phí đó làm từ thiện, sau đó hồi hướng phước đức cho những người đã mất. Vậy gia đình tôi nên làm gì để cho những người vừa mất thực sự được lợi ích?
Báo Giác Ngộ số 1231: Năm uẩn đều không, vậy cái gì tái sinh?

Báo Giác Ngộ số 1231: Năm uẩn đều không, vậy cái gì tái sinh?

GNO - Tôi tìm hiểu giáo lý đạo Phật và được biết năm uẩn đều không. Tuy vậy tôi cũng chưa hiểu hết về sự vô thường và vô ngã của từng uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành và thức). Mong được quý Báo chia sẻ về vấn đề này. Quan trọng hơn, nếu năm uẩn đều không thì cái gì tái sinh ở đời sau?
Trong những ngày "bất tịnh" có nên đọc tụng kinh sách?

Trong những ngày "bất tịnh" có nên đọc tụng kinh sách?

GNO - trong thời gian hành kinh, người nữ vẫn học tập, làm việc, sinh hoạt và tu học bình thường. Trừ một vài trường hợp vì lý do sức khỏe, họ có thể được nghỉ tụng kinh, tọa thiền và được miễn tham gia chấp tác trong đại chúng, nhất là những việc nặng nhọc.