Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long

Lễ truyền giới tại Đại giới đàn Thánh Long diễn ra vào sáng ngày 31-10
Lễ truyền giới tại Đại giới đàn Thánh Long diễn ra vào sáng ngày 31-10
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại giới đàn Thánh Long (chùa Thánh Long) diễn từ ngày 29 đến 31-10, các giới tử trúng tuyển kỳ khảo hạch đã trải qua các giai đoạn hành sám, nghe giáo giới, hướng dẫn nghi thức đăng đàn và chính thức thọ giới vào sáng ngày 31-10.

Ban Tổ chức đã cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Giới sư Tăng, nhất tâm cung thỉnh Trưởng lão Hòa Thích Thanh Dục làm Đường đầu Hòa Thượng; Thượng tọa Thích Thanh Hòa ngôi Yết-ma A-xà-lê; Thượng tọa Thích Thanh Định ngôi Giáo thọ A-xà-lê.

Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long ảnh 1
Hội đồng Giới sư Tăng

Hội đồng Giới sư Ni, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Cầm làm Đường đầu Hòa thượng Ni; Ni sư Thích Đàm Thoa ngôi Yết-ma A-xà-lê; Ni sư Thích Đàm Tuất, ngôi Giáo thọ A-xà-lê.

Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long ảnh 2
Hội đồng Giới sư Ni

Các nghi thức truyền giới tại Đại giới đàn Thánh Long đã diễn ra như pháp theo quy củ giới đàn miền Bắc: Giới sư thanh tịnh, giới trường trang nghiêm, giới tử cần cầu giới pháp, đắc giới thể đúng pháp đúng luật.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục đã khuyến tấn các giới tử vừa thụ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học, biết dụng công hành đạo, trau dồi giới - định - tuệ… lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh, xứng đáng là sứ giả của Như Lai được thụ nhận và đem chánh pháp của Ngài hoằng hóa khắp muôn nơi làm cho Phật giáo được trường tồn, chúng sinh an lạc.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại Đại giới đàn Thánh Long:

Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long ảnh 3
Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo cho 10 giới tử
Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long ảnh 4

Các giới tử được hỏi về 13 già nạn và 15 khinh già. Mỗi lần tấn đàn có 3 giới tử được vấn nạn và bạch Yết-ma

Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long ảnh 5
Các tân Tỳ-kheo thọ tam y phúc điền và đãy lọc nước
Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long ảnh 6
Các tân Tỳ-kheo lễ tạ Hội đồng Giới sư
Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long ảnh 7
Tân Tỳ-kheo chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng Giới sư
Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long ảnh 8
Có 20 giới tử cầu thọ Tỳ-kheo-ni
Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long ảnh 9
Giới tử Tỳ-kheo-ni tác bạch thỉnh tam sư và chư vị tôn chứng
Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long ảnh 10
Tấn đàn trao giới pháp cho 20 giới tử Tỳ-kheo-ni
Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long ảnh 11

Giới tử Ni đến đại Tăng cầu chính pháp

Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long ảnh 12

Các giới tử Tỳ-kheo-ni thọ tam y

Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long ảnh 13
Các giới tử tân Tỳ-kheo-ni lễ tạ đại Tăng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày