Thái Bình: Hơn 50 giới tử tham gia thi khảo hạch thọ giới

GNO - Hôm qua, 16-11 (10-10-Mậu Tuất), tại chùa Thánh Long, BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình tổ chức thi khảo hạch cho các giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại Giới đàn năm 2018. 

IMG_1611_1.jpg

Chư tôn đức ban Khảo thí

IMG_1611_5.jpg

Giới tử dự khảo thí

 

TT.Thích Thanh Hòa, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTC Đại giới đàn đã phát biểu khai mạc kỳ thi khảo hạch. ĐĐ.Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh thông qua danh sách giới tử nộp hồ sơ và đủ điều kiện dự thi khảo hạch thọ giới, nội quy và thể thức kỳ thi.  

Lần lượt các giới tử Sa-di, Sa-di-ni bốc thăm và trả lời trực tiếp các câu hỏi về những uy nghi cơ bản và các bài cảnh sách trong thiền môn. Các giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trả lời các câu hỏi từ bộ Sa-di luật giải. Kết quả có 11 giới tử Tỳ-kheo, 12 giới tử Tỳ-kheo-ni, 8 giới tử Sa-di và 23 Sadi-ni đạt yêu cầu, đủ tư cách đăng đàn thọ giới vào tháng 12 đến.  

IMG_1611_3.jpg

Giới tử bốc thăm câu hỏi

IMG_1611_6.jpg

Phát biểu đúc kết kỳ thi, TT.Thích Thanh Định nhận định kỳ khảo hạch đã đánh giá kiến thức, năng lực và đạo đức của các giới tử, mong muốn các giới tử nghiêm túc trau dồi sở học, chuyên cần lễ tụng sám hối cho thân tâm thanh tịnh trước khi chính thức đăng đàn thọ giới pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày