Thái Bình: Mở Đại Giới đàn truyền giới cho 93 giới tử

GNO - Từ ngày 6 tới 10-9 nhuận-Giáp Ngọ (29-10 tới 2-11-2014), BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình tổ chức Đại Giới đàn Phật giáo tỉnh Thái Bình tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình).

1 gioi dan 1.jpg


Toàn cảnh "tuyển Phật trường" trong giây phút trao truyền giới châu huệ mạng

Hội đồng Giới sư bố đàn kiết giới tại Giới trường chùa Thánh Long cho 93 giới tử, trong đó có 11 vị giới từ Tỳ-kheo; 33 giới tử Tỳ-kheo-ni; 24 giới tử Sa-di và 25 giới tử Sa-di-ni.

Ban Tổ chức cung an chức sự, Hội đồng Giới sư Tăng nhất tâm cung thỉnh HT.Thích Thanh Dục làm Đàn đầu Hòa thượng; TT.Thích Thanh Định ngôi vị Yết-ma A-xà-lê; TT.Thích Thanh Hòa ngôi vị Giáo thọ A-xà-lê; TT.Thích Thanh Khôi Đệ nhất Tôn chứng; ĐĐ.Thích Thanh Bản Đệ nhị Tôn chứng; ĐĐ.Thích Trí Sử Đệ tam Tôn chứng; ĐĐ.Thích Thanh Vượng Đệ tứ Tôn chứng; ĐĐ.Thích Trí Tuệ ngôi vị Đệ ngũ Tôn chứng; ĐĐ.Thích Minh Thành Đệ lục Tôn chứng; ĐĐ.Thích Thanh Mẫn Đệ thất Tôn chứng. 

Hội đồng Giới sư Ni đã cung thỉnh NT.Thích Đàm Thanh làm Đàn đầu Hòa thượng; NT.Thích Đàm Niệm (Kiến Xương) ngôi vị Yết-ma A-xà-lê; NT.Thích Đàm Thảo (Quỳnh Phụ) ngôi vị Giáo thọ A-xà-lê; NS.Thích Đàm Tâm (Tiền Hải) Đệ nhất Tôn chứng; NS.Thích Đàm Thoa (TP.Thái Bình) Đệ nhị Tôn chứng; NS.Thích Đàm Tuất (Đông Hưng) Đệ tam Tôn chứng; NS.Thích Đàm Liên (Quỳnh Phụ) Đệ tứ Tôn chứng; NS.Thích Đàm Tường (Hưng Hà) Đệ ngũ Tôn chứng; NS.Thích Đàm Cầm (TP.Thái Bình) Đệ lục Tôn chứng; NS.Thích Đàm Nhương (Thái Thụy) Đệ thất Tôn chứng.

Trước khi bước vào lễ truyền giới, quý vị giới tử đã được nghe chư tôn đức BTS PG tỉnh thuyết giảng về bổn phận của người tu sĩ và phương pháp tu học.

1 gioi dan 3.jpg


Giới tử trang nghiêm cầu thọ giới

1 gioi dan 2.jpg
Và đảnh lễ Hội đồng Thập sư

Sáng 1-11 (9-9 nhuận-Giáp Ngọ), các nghi lễ chính thức của Đại Giới đàn được cử hành đúng pháp, chư tôn đức Hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật cầu gia bị.

Sau khi cung an chức sự các vị nghiệp sư của giới tử ra đảnh lễ Hội đồng Giới sư; tiếp đó, toàn thể các giới tử cầu thụ Sa-di, Sa-di-ni và Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni giới làm lễ Hội đồng Giới sư.

Dịp này, HT.Thích Thanh Dục đã khuyến tấn các nghiệp sư, đặc biệt là các giới tử mới thụ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học, các hành giả phải luôn tu hành trì lễ, y pháp, y luật chuyên cần học hỏi giới pháp của Đức Phật, biết dụng công hành đạo, tinh tiến tu học trau dồi Giới Định Tuệ… Lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh và luôn hướng về Tam bảo xứng đáng làm thầy, “vì các vị chính là sứ giả của Như Lai được thọ nhận và đem Chính pháp của Ngài hoằng hóa khắp muôn nơi làm cho Phật giáo được trường tồn chúng sinh an lạc”, Hòa thượng Đàn đầu nhắn nhủ.

1 gioi dan 4.jpg


Truyền giới cho giới tử Ni

Được biết, từ khi thành lập GHPGVN tỉnh Thái Bình đến nay đã tổ chức được 4 Đại Giới đàn để trao truyền giới pháp cho hàng đệ tử xuất gia. Mỗi một Đại Giới đàn, giới tử xin cầu các giới của Phật với số lượng gần một trăm vị.  

Nhuận Tâm - Phúc Hào

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tam thời đồng hiện" của Quang Đức

Mặc sen

GNO - Mặc Hương đã nở sen và tỏa hương vào đời sống mỹ thuật từ khi nhóm họa sĩ Phật tử này hình thành và triển lãm lần đầu vào mùa sen Phật lịch 2551 khi mới chỉ gồm 10 thành viên.

Thông tin hàng ngày