Từ khóa: Thần chú
Tìm thấy 7 kết quả
Ảnh minh họa: Phùng Anh Quốc

Tu Tịnh độ gia trì thêm thần chú được không?

GNO - Tôi là Phật tử tu theo pháp môn Tịnh độ. Gần đây tôi biết thêm nhiều thần chú Phật giáo khác của Mật tông như Om mani padme hum (Quan Âm), Om hahaha win sam mo ti soha (Địa Tạng), Om zambala zalen draye soha (Hoàng Thần Tài- Dzambhala),... với nhiều ý nghĩa và lợi ích nên muốn trì tụng.