[Video] Đại đức Thích Trí Minh, Bác sĩ Chuyên khoa 1 chia sẻ về thái độ của Phật tử trước dịch bệnh

GNO - Đại đức Thích Trí Minh, Tiến sĩ Phật học, tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa 1, hiện là giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Video này do Giác Ngộ TV thuộc Báo Giác Ngộ thực hiện vào tháng 2-2020.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày