Thảo luận về nghi lễ Phật giáo thời hiện đại

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 17-12 (4-11-Canh Tý), chư tôn đức Tăng khóa huân tu tập trung tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10 đã thảo luận chuyên đề về nghi lễ thiền môn.

Tham dự chuyên đề nghi lễ có sự tham dự của gần 100 vị Tăng Ni chúng nội thiền, ngoại thiền thuộc lãnh đạo, thành viên BTS GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận huyện, Phân ban Ni giới TP.HCM.

ANHAT (2).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng khai thị tại chuyên đề về nghi lễ

Quang lâm chứng minh, khai thị tại buổi thảo luận về chuyên đề nghi lễ, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Thiền chủ khóa huân tu đã khai thị tại buổi thảo luận.

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng đã khái quát về nghi lễ từ thời Đức Phật còn tại thế. Nghi lễ bấy giờ đơn giản chính là nghi thức tam quy Phật - Pháp - Tăng, chính đời sống phạm hạnh của Tăng đoàn Đức Phật và Thánh chúng, khi nhìn vào đã khiến cho ai cũng sinh ra kính trọng.

Trưởng lão Hòa thượng cũng sơ lược về chiều dài lịch sử của nghi lễ Phật giáo Việt Nam từ khi Phật giáo gia nhập vào nước ta, văn hóa dân tộc đã “thổi hồn” vào Phật giáo, sự gần gũi, giao thoa dần dần mới hình thành nên nghi lễ Phật giáo. Nghi lễ Phật giáo phù hợp với văn hóa dân tộc suốt chiều dài hình thành và phát triển. Đã có những giai đoạn, nghi lễ phát triển mạnh mẽ, chư Tổ phải thanh lọc các nghi làm cho nghi lễ Phật giáo phải dựa trên cơ sở giáo lý Đức Phật, sự tu tập và hành trì.

Chính vì sự đa dạng của nghi lễ Phật giáo mỗi vùng miền và tầm ảnh hưởng của nghi lễ đối với đời sống nên khóa huân tu của chư Tăng thành viên BTS Phật giáo TP, 24 BTS quận huyện, các ban sẽ cần thảo luận chuyên đề về nghi lễ. Trưởng lão Hòa thượng kỳ vọng chư Tăng tích cực tham gia thảo luận, góp ý, cùng chọn lọc những nghi thức phù hợp với thời hiện tại. Từ đó, Giáo hội TP có thể thực hiện các nghi thức đồng bộ.

ANHAT (5).JPG

Trưởng lão Hòa thượng mong chư Tăng tích cực thảo luận, góp ý kiến

Sau lời khai thị của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, tiếp đó HT.Thích Lệ Trang, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ TP đã nói chuyên đề về nghi lễ đến chư Tăng Ni tham gia thảo luận.

Hòa thượng cho biết các yếu tố của nghi lễ Phật giáo. Người thực hành nghi lễ phải đặt trên cơ sở hiểu Phật, tu tập và hành trì. Nói đến nghi lễ không phải là cục bộ chỉ có nghi lễ mà nó liên quan đến giáo dục, văn hóa, các ban ngành liên quan. Tại khóa huân tu tập trung lần này, các thời khóa tu tập cũng được áp dụng các nghi thức truyền thống của chư Tổ qua 6 thời tu tập được lược giản.

Hòa thượng Trưởng ban nghi lễ Phật giáo TP cho biết, từ các thời khóa tu tập theo quy cũ thiền môn được áp dụng hàng ngày và những buổi thảo luận chuyên đề về nghi lễ, mong được lắng nghe ý kiến của chư tôn đức để nghi lễ thời hiện đại được xây dựng, điều chỉnh trên cơ sở nghi lễ truyền thống của chư Tổ phù hợp và đến gần hơn với tinh thần của Đức Phật.

abn.JPG
HT.Thích Lệ Trang trình bày chuyên đề về nghi lễ
ANHAT (4).JPG
HT.Thích Lệ Trang cho rằng muốn thực hành tốt nghi lễ phải hiểu Phật

ANHAT (10).JPG
Chúng nội thiền và ngoại thiền tham gia chuyên đề nghi lễ

ANHAT (1).JPG
Hòa thượng Trưởng ban Nghi lễ TP mong nhận được sự góp ý của chư tôn đức

ANHAT (3).JPG
Nghi lễ là một trong ba chuyên đề được chư Tăng thảo luận tại khóa tu lần này

ANHAT (9).JPG
Chư Ni Phân ban Ni giới TP và quận huyện tham dự

ANHAT (11).JPG
Quang cảnh buổi thảo luận chuyên đề về nghi lễ tại Việt Nam Quốc Tự

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày