Từ khóa: thập thiện
Tìm thấy 10 kết quả
Hòa thượng Đường đầu đạo hiệu Thích Châu Quang

Đắk Lắk: Gần 1.000 giới tử thọ Thập thiện và Bồ-tát giới tại gia

GNO - Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp chùa Sắc tứ Khải Đoan (TP.Buôn Ma Thuộc) tổ chức Giới đàn Thập thiện, Bồ-tát giới cho chúng Phật tử tại gia với tôn hiệu Quang Huy, vị Hòa thượng trụ trì đời thứ 6 chùa Sắc tứ Khải Đoan, nguyên Truởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1175 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phước duyên trong cuộc sống

GNO - Đệ tử Phật gồm có chúng xuất gia là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và chúng tại gia là Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di. Trong chúng xuất gia lại có Sa-di và Sa-di-ni là chúng tập sự, chưa chính thức vào hàng Tăng. Chúng xuất gia Ni còn có thêm Thức-xoa-ma-na.
Ảnh minh họa

Phật tử thọ giới Bồ-tát có phải trường trai và tuyệt dục?

GNO - Nếu Phật tử thọ giới Bồ-tát tại gia theo kinh Ưu-bà-tắc giới được lập gia đình bình thường (Trong 6 trọng pháp, trọng pháp thứ 4: Không tà dâm); ăn chay vào các ngày trai (Trong 28 khinh pháp, khinh pháp thứ 7: Mỗi tháng thọ trì trai giới, cúng dường Tam bảo vào 6 ngày trai).