Từ khóa: Thích Trí Quảng
Tìm thấy 7 kết quả
Báo Giác Ngộ số 1140: "Pháp hoa tâm - Pháp hoa hạnh"

Báo Giác Ngộ số 1140: "Pháp hoa tâm - Pháp hoa hạnh"

GNO - "Pháp hoa tâm - Pháp hoa hạnh" là bài giảng mới của Hòa thượng Thích Trí Quảng, đúc kết kinh nghiệm của hành giả hơn nửa thế kỷ tu theo Pháp hoa. Báo Giác Ngộ số 1140 phát hành ngày 25-2-2022, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Ảnh: Chùa Thiên Ân

Xuân vĩnh hằng

NSGN - Năm mới, kính chúc chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài nước phát triển được phước đức và trí sáng suốt thấy được nhân duyên hành đạo của mình để nuôi sống giới thân huệ mạng trên bước đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.