Từ khóa: thiền tông
Tìm thấy 11 kết quả
Cảnh giới chứng đắc hay thiền định của chư Phật là những điều bất khả tư nghì với chúng sanh - Ảnh: Yên Hà

Mười thoại tướng Đức Phật đản sanh theo kinh Hoa nghiêm

GNO - Kinh Hoa nghiêm là bản kinh lớn của Phật giáo Đại thừa, là thời pháp vô ngôn được Đức Phật thuyết trong thiền định cho hàng đại Bồ-tát tại Bồ Đề Đạo Tràng trong 21 ngày, sau khi thành đạo, hay nói chính xác là lời pháp từ chân tâm.
Sự thật của Tam thế gian

Sự thật của Tam thế gian

GNO - Đức Phật có pháp phương tiện và chân thật và Ngài tu chứng được pháp chân thật, vì pháp này thông với ba đời mười phương chư Phật.
Ảnh minh họa

Trong thế giới hỗn loạn

GNO - Ở những năm của độ tuổi 30, Linda Strauss lúc đó đang nỗ lực cân bằng giữa công việc tiếp thị bận rộn của công ty với nhiệm vụ chăm sóc gia đình, nhưng cô cũng cảm thấy mình cần thêm nhiều năng lượng để cân bằng thân tâm trong cuộc chiến hỗn loạn này.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Rạng ngời Thiền tông

GNO - Trong Sám Pháp hoa, tôi có viết hai câu “Niêm hoa vi tiếu tuyệt vời/ Thần quang đoạn tý rạng ngời Thiền tông”.
Báo Giác Ngộ số 1168: "Rạng ngời Thiền tông"

Báo Giác Ngộ số 1168: "Rạng ngời Thiền tông"

GNO - Báo Giác Ngộ số 1168, ra ngày 9-9-2022, với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan tới tình hình Phật giáo các tỉnh Gia Lai, Quảng Nam - ghi nhận của phóng viên Giác Ngộ trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027 ở các địa phương này.
“Già tám mươi chưa chắc đã làm xong”

“Già tám mươi chưa chắc đã làm xong”

GN - Thiền tông Phật giáo Trung Hoa có một giai thoại thú vị về Thiền sư Ô Sào. Tương truyền ngài là người tu hành đắc ngũ nhãn, lục thông và thường ngồi thiền trong một tổ quạ ở trên chạc ba của đại thụ.
Tâm Xuân

Tâm Xuân

GN - Mỗi độ nhân gian xuân về, muôn vật như bừng dậy sức sống, cây cối đâm chồi nẩy lộc, hoa lá đua nhau khoe sắc. Lòng người cũng nô nức đón chào một năm mới với nhiều ước mơ, hy vọng.
Vụ sách ông Nguyễn Nhân, cần một cách xử lý nghiêm minh

Vụ sách ông Nguyễn Nhân, cần một cách xử lý nghiêm minh

GNO - Những bất cập về chất lượng xuất bản và nhận định của Viện Nghiên cứu Phật học VN cũng như quan điểm của Trung ương GHPGVN đối với loạt sách của tác giả Nguyễn Nhân, đã thể hiện rõ ràng qua Công văn số 457/CV.HĐTS ngày 14-11-2019.