Từ khóa: thiền viện
Tìm thấy 4 kết quả
Tuyết bao phủ Thiền viện Quang Chiếu

Mỹ: Thiền viện Quang Chiếu đóng cửa vì bão tuyết

GNO - Do thời tiết vùng Dallas (Fort Worth, Texas) đang rất xấu (nhiệt độ bên ngoài dưới 0 o C), đường xá bị đóng băng, trơn trợt rất nguy hiểm, nên thiền viện Quang Chiếu đã ra thông báo khẩn đóng cửa tạm thời để bảo đảm sự an toàn cho mọi người.

Thông tin hàng ngày