Thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Kỷ niệm, Hội thảo 30 năm thành lập GHPGVN

(GNO- TP.HCM): HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch HĐTS GHPGVN vừa ký Thông bạch số 318/TB.HĐTS của TƯGHPGVN (ngày 23-8-2011) gởi đến các Ban, Viện TƯ GHPGVN; BTS THPG hướng dẫn tổ chức Đại lễ Kỷ niệm và Hội thảo 30 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2011).

Theo đó, Thông bạch đề cập đến các nội dung: Năm 1975, hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, giang sơn nối liền một dãy, Bắc Nam sum họp một nhà. 

Năm 1981 lịch sử, cơ duyên hội đủ tất cả các tổ chức, Hệ phái Phật giáo Việt Nam đã thực hiện sự nghiệp thống nhất Phật giáo cả nước, từ ngày 04 – 07/11/1981, tại chùa Quán Sứ - Thủ đô Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chính thức được thành lập. 

Qua 06 nhiệm kỳ hoạt động, GHPGVN đã không ngừng phát triển bền vững và ổn định về mọi mặt từ Trung ương đến địa phương, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển xã hội Việt Nam trên bước đồng hành cùng dân tộc và cộng đồng Phật giáo thế giới trong ba thập niên qua.

-  Căn cứ Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 Khóa VI Trung ương GHPGVN;

-  Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2011 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;

-  Căn cứ chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2011 của GHPGVN;

-  Căn cứ công văn số 663/TGCP-PG ngày 04/8/2011 của Ban Tôn giáo Chính phủ, V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam .

Để đánh giá những thành quả đạt được trong 30 năm qua của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Ban, ViệnTƯ, BTS THPG tỉnh thành, hoạch định chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) của GHPGVN, chuẩn bị Đại hội (Hội nghị) BĐDPG Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh nhiệm kỳ mới, Đại hội các Tỉnh, Thành hội Phật giáo nhiệm kỳ 2012 -2017 và tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, Ban Thường trực HĐTS hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ Kỷ niệm và hội thảo 30 năm (7/11/1981 – 7/11/2011) ngày thành lập GHPGVN như sau:

I. Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2011):

1. Thời gian: TƯGHPGVN: Tổ chức Đại lễ Kỷ niệm vào ngày 07/11/2011; BTS THPG: Tổ chức Đại lễ Kỷ niệm từ ngày 01 đến ngày 06/11/2011.

2. Địa điểm: Văn phòng TƯGHPGVN phối hợp với BTS THPG TP. Hà Nội tổ chức tại Hội trường Bảo tàng Phật giáo Việt Nam – Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Các Tỉnh, Thành hội sẽ do Ban Trị sự ấn định địa điểm tổ chức.

3. Chương trình lễ kỷ niệm: (áp dụng chung cho  Trung ương và địa phương):  Niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự; tuyên đọc Thông điệp kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; diễn văn lễ kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, tặng hoa chúc mừng; báo cáo thành quả đạt được qua 6 nhiệm kỳ của Trung ương Giáo hội; báo cáo thành quả đạt được của địa phương từ ngày thành lập BTS đến nay (dành cho các Tỉnh, Thành hội tổ chức tại địa phương); phát biểu của Lãnh đạo chính quyền TƯ và địa phương; đạo từ của Ban Chứng minh; Cảm tạ của Ban Tổ chức.

4. Nội dung các biểu ngữ:  

a. Biểu ngữ treo ngoài cổng chính: Nhiệt liệt chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2011).

b. Pano trong hội trường: Trước cửa Hội trường: “Chào mừng Quý Đại biểu về dự Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN”; Chính giữa hội trường: “Đại lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2011)”; Hai bên hội trường: Đoàn kết hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội/ Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật.

5. Một số công tác liên quan Đại lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN: Tổng kết đánh giá thành quả hoạt động của GHPGVN, BTS THPG tỉnh thành trong 30 năm qua; đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân Tăng Ni, Phật tử đã có nhiều công đức trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Đạo pháp và Xã hội; BTS THPG tiến hành triển khai khảo sát các chùa di tích lịch sử, văn hóa và đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận; đăng ký thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam như: Xây dựng chùa chiền, cơ sở văn hóa; các công trình phúc lợi xã hội; những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật Phật giáo v.v….

DSC_0002.jpg
Ban Thường trực HĐTS GHPGVN họp
 sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2011

II. Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN:

1. Thời gian tổ chức Hội thảo: Tại Trung ương Giáo hội: Tổ chức Hội thảo vào ngày 23, 24/12/2011 (trước Hội nghị thường niên kỳ 5 Khóa VI 02 ngày). Các Tỉnh, Thành hội Phật giáo: Tổ chức Hội thảo từ đầu tháng 9/2011 đến đầu tháng 12/2011.

2. Địa điểm: Trung ương Giáo hội: Tổ chức tại Văn phòng 2 TWGH – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Tỉnh, Thành hội Phật giáo: Do Quý Ban Trị sự ấn định địa điểm.

3. Chủ đề: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam 30 năm phát triển và đồng hành cùng dân tộc”.

4. Nội dung Hội thảo (tại TƯGH và Tỉnh, Thành hội Phật giáo):

 Tính ưu việt của công cuộc thống nhất Phật giáo Việt Nam , những đặc trưng của GHPGVN, tính nhất quán về mặt lịch sử của GHPGVN, thành quả đạt được của GHPGVN trong suốt 30 năm qua, những thành quả nổi bật của các Hệ phái Phật giáo trong ngôi nhà chung GHPGVN, GHPGVN với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”, những sách lược cho việc phát triển GHPGVN trong thế kỷ 21, Những giải pháp góp phần phát triển bền vững GHPGVN trong tương lai,  những đóng góp của GHPGVN về mặt quan hệ Quốc tế, giải pháp nối kết và hoạt động của Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, những thuận lợi và thách thức đối với GHPGVN trong thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo, những nhu cầu hội nhập Phật giáo Thế giới của GHPGVN, GHPGVN và vấn đề toàn cầu hóa,  những đóng góp của GHPGVN về văn hóa, xã hội, công nghệ thông tin trong sự truyền bá PGVN trong thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo, GHPGVN chuyển mình trong thời đại mới, về tổ chức, cơ cấu nhân sự cho GHPGVN trong thời đại mới,  nhu cầu và giải pháp truyền bá Phật pháp đến tận vùng sâu vùng xa của Tổ quốc, những điều kiện cần và đủ để các công tác Phật sự của Giáo hội đạt được kết quả cao nhất.

5. Thành phần tham dự Hội thảo tại Văn phòng TƯGH: Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự (60 đại biểu); Ban Ngành Viện Trung ương (20 đại biểu); Đại diện BTS THPG tỉnh thành (57 đại biểu);  Khách mời: Cơ quan Trung ương, Thành phố, các nhà nghiên cứu, học giả, nhân sĩ trí thức (50 đại biểu); Báo đài (10 đại biểu).

6. Biện pháp tổ chức:

1. BTS THPG tỉnh thành có văn bản đăng ký việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm và Hội thảo với UBND, Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành.

2. Ban Trị sự tổ chức tuyên truyền Đại lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN đến các Tự viện, Tăng Ni và Phật tử địa phương; hướng dẫn các BĐDPG, tổ đình, tự viện treo cờ nước, cờ Phật giáo và biểu ngữ “Nhiệt liệt chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2011)” tại cổng chính.

3. Quý Ban liên hệ với cơ quan truyền thông, báo chí địa phương để thực hiện một số chuyên mục về các hoạt động Phật sự qua các nhiệm kỳ.

4. Trung ương Giáo hội sẽ có thư mời dự Đại lễ Kỷ niệm, Hội thảo và phát biểu tham luận tại Văn phòng 2 TƯGH.

5. Các Ban, Viện TƯ, BTS THPG tỉnh thành, quý Ban chuẩn bị nội dung phát biểu, tham luận tại Hội thảo do TƯGHPGVNtổ chức. Nội dung phát biểu, tham luận theo một trong nội dung được nêu tại phần 4 mục II của Thông bạch này.

6. TƯGHPGVN sẽ gởi Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN, Diễn văn khai mạc của Hòa thượng chủ tịch HĐTS và đề cương báo cáo thành quả hoạt động của GHPGVN 30 năm qua, để quý BTS triển khai thực hiện.

7. Mỗi Ban, Viện TƯGHPGVN; BTS THPG cử đoàn Đại biểu tham dự Hội thảo theo số lượng đại biểu do TƯGHPGVN phân bố và gởi danh sách Đại biểu về Văn phòng TƯ GHPGVN từ ngày ra Thông bạch đến hết ngày 15/11/2011.  (Văn phòng Trung ương Giáo hội sẽ gởi thông báo cụ thể số lượng đại biểu và thư mời dự Hội thảo).

8. Thời gian gởi bài phát biểu, tham luận của Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Tỉnh – Thành hội Phật giáo về Văn phòng Trung ương Giáo hội, chậm nhất là ngày 02 tháng 11 năm 2011. Khi gởi phát biểu, tham luận bằng văn bản, quý Ban vui lòng gởi kèm theo đĩa CD có nội dung của phát biểu, tham luận, hoặc gởi bằng Email. (Bài phát biểu bằng văn bản không quá 04 trang đánh máy  và thời gian đọc không quá 05 phút).

Địa chỉ gởi bài phát biểu, tham luận: 

Văn phòng 2 TWGH, Thiền viện Quảng Đức số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Email: vitinhvp2@yahoo.com

9. Kinh phí tổ chức Đại lễ Kỷ niệm, Hội thảo 30 năm thành lập GHPGVN tại Trung ương Giáo hội: Xin Chính phủ hỗ trợ, vận động các nhà tài trợ, vận động Tăng Ni, Phật tử cúng dường.

10. Kinh phí tổ chức Đại lễ Kỷ niệm, Hội thảo 30 năm thành lập GHPGVN tại Tỉnh, Thành hội Phật giáo: Xin Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Thành hỗ trợ, Vận động các nhà tài trợ, vận động Tăng Ni, Phật tử cúng dường.

Vì sự xương minh đạo pháp, vì sự nghiệp phát triển GHPGVN trong thế kỷ 21, nhất là làm tiền đề tiến tới Đại hội Phật giáo các Tỉnh, Thành hội và Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII và Đại hội Đại biểu Phật giáo các Tỉnh, Thành hội nhiệm kỳ 2012 - 2017, rất mong được sự hoan hỷ và quan tâm thực hiện của chư Tôn giáo phẩm, quý Cư sĩ trong Ban Thường trực Hội, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh, Thành hội Phật giáo để Đại lễ  Kỷ niệm và Hội thảo 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành công viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày