Từ khóa: thuyết pháp
Tìm thấy 17 kết quả
Ảnh minh họa

Tâm ý quyết định kết quả

GN - Đức Phật dạy “Nhất thiết duy tâm tạo” hay “Tâm dẫn đầu các pháp”, tâm ý quyết định kết quả của hành vi con người. Cho nên cùng một việc làm như nhau nhưng xuất phát từ động cơ tâm ý khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.
Nghe Phật trong thiền định

Nghe Phật trong thiền định

GN - Đức Phật vào thiền không nói ngôn ngữ, nhưng Ngài nói bằng tâm thì Phật còn trên cuộc đời hay Phật Niết-bàn, Phật vẫn thuyết pháp. Ai có đắc thiền đắc định, người đó vẫn thấy Phật và nghe được Phật thuyết pháp.
[Video] Nghe thuyết giảng trực tuyến

[Video] Nghe thuyết giảng trực tuyến

GNTV - Chương trình thuyết giảng online do Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM kết hợp với Báo Giác Ngộ tổ chức, phát hàng ngày trên nền tảng trực tuyến qua Giác Ngộ Online, Giác Ngộ TV và Fanpage Báo Giác Ngộ, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Thông tin hàng ngày