TP.Nha Trang: Chư Tăng, Ni kiết giới An cư tập trung

GNO - Tiếp nối truyền thống từ xưa của Tăng đoàn Phật giáo, chư Tỳ-kheo các nơi đã cùng nhau kiết giới an cư trong thanh tịnh và hòa hợp. Từ 6 giờ sáng ngày 16-4 nhuận năm Nhâm Thìn (5-6-2012), chư Tăng toàn TP.Nha Trang (Khánh Hoà) đã vân tập về tại chùa Long Sơn, trụ sở tỉnh BTS THPG Khánh Hòa, tổ chức lễ kiết giới An cư tập trung của TP. 

Bắt đầu buổi lễ, HT.Thích Nguyên Quang, Chánh thư ký BTS Tỉnh hội kiểm chúng, công bố danh sách chư Tăng kiết Hạ và tập sự an cư. 

img_9579_jpg.jpg

Sau đó, Đại lão HT.Thích Thiện Bình, chủ Pháp sự kiêm chứng minh đạo tràng an cư TP.Nha Trang niêm hương bạch Phật, cử lễ tụng niệm, thanh tịnh đạo tràng. Đại chúng nhất tâm quy kính Tam bảo, đảnh lễ Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, thỉnh cầu chứng minh chúng đệ tử y luật hành trì an cư kiết hạ.

Chính thức vào buổi lễ, HT.Thích Trí Tâm, chánh Yết-ma, tuyên xướng tướng đại giới, giới trường, và tác pháp thọ giới cho đại chúng Tỳ-kheo Tăng lên Đại lão Hoà thượng chủ Pháp sự. 

img_9600_jpg.jpg

Ngoài chư Tỳ-kheo, còn có 118 hành giả Sa-di cũng tác bạch thỉnh cầu an cư tập sự tùng theo pháp Hạ chư Tăng. Hòa thượng Chánh Yết-ma hoan hỷ chứng nhận.

Buổi tác pháp an cư kiết giới viên mãn trong sự trang nghiêm, thanh tịnh và niềm hỷ lạc của chư Tăng cùng Phật tử sau khi pháp lệnh chung bảng an cư vang lên và lời sách tấn ân cần của HT.Thích Quảng Thiện-Phó ban Tăng sự THPG Khánh Hòa kết thúc.

img_9616_jpg.jpg

Về phía chư Ni, vào lúc 8 giờ cùng ngày, Đại lão Hoà thượng Chủ pháp sự Thích Thiện Bình, HT.Giám Luật Thích Minh Thông và HT.Thích Minh Châu cùng Ban Giáo dục Tăng Ni THPG đã quang lâm về tại Ni viện Diệu Quang, trú xứ an cư của Ni bộ Khánh Hòa, để niêm hương bạch Phật, khai chung bảng, chư Ni được thỉnh thọ giáo giới. 

img_9707_jpg.jpg

Sau phần nghi thức chính thức, Hoà thượng Giám Luật đã sách tấn chư Ni chúng: “Y luật hành trì, tôn trọng giới luật như bảo vệ mạng sống của mình. Giới luật còn thì Phật pháp còn. Giới luật mất thì tăng ni cũng không khác gì kẻ thế tục.” Hoà thượng còn ân cần chỉ dạy thêm: “Khi tụng giới, hãy chọn người có sức khỏe, giọng rõ ràng, tụng là để đại chúng nghe, chứ không phải để dâng lên chư Phật và long thiên hộ pháp, nên phải chọn những bộ luật mà cố Hòa thượng Luật sư Thích Đỗng Minh đã dịch sang tiếng Việt. Người nghe giới thì phải chú tâm, khi nghe giới thì không niệm Phật, không lần chuỗi hạt... để nội dung của giới bản được thẩm thấu vào tâm thức một cách trọn vẹn”. 

Chư Ni đã nhất tâm lãnh thọ giáo giới và hoan hỷ y giáo phụng hành.

img_9648_jpg.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày